2016-06-19 16:25:00

Franciszek modli się za Synod Wszechprawosławny


Po modlitwie Anioł Pański Franciszek przypomniał o beatyfikacji s. Marii Celesty Crostarossy, założycielki Zakonu Najświętszego Odkupiciela czyli redemptorystek. Odbyła się ona wczoraj w Foggi na południu Włoch. 

Nawiązał także do rozpoczynającego się na Krecie Soboru Wszechprawosławnego.

„Dzisiaj, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego według kalendarza juliańskiego, którym posługuje się Kościół Prawosławny, celebracją Boskiej Liturgii rozpoczął się na Krecie Sobór Wszechprawosławny. Zjednoczmy się z modlitwą naszych braci prawosławnych, przyzywając Ducha Świętego, aby wspierał swoimi darami patriarchów, arcybiskupów i biskupów zebranych na Soborze” – powiedział Papież.

Franciszek przypomniał także, że w najbliższy poniedziałek obchodzony będzie Światowy Dzień Uchodźcy.

„Jutro przypada Światowy Dzień Uchodźcy ogłoszony przez ONZ. Jego tegoroczny temat brzmi: „ Z uchodźcami. Jesteśmy po stronie ludzi zmuszonych do ucieczki”.  Uchodźcy to ludzie tacy jak wszyscy, ale którym wojna zabrała dom, pracę, krewnych, przyjaciół. Ich historie i twarze wzywają nas do ponowienia zaangażowania na rzecz budowania pokoju w sprawiedliwości. Dlatego chcemy być z nimi: spotkać ich, przyjąć, wysłuchać, aby stać się razem budowniczymi pokoju, zgodnie z wolą Boga” – powiedział Franciszek.

lg/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.