2016-06-19 15:56:00

Påven Angelus "Det är inte prydnadskors eller ideologiska kors Jesus uppmanar till"


På söndagen klockan tolv var det åter dags för veckans Angelusbön på Petersplatsen tillsammans med de troende. Denna morgon reflekterade påven Franciskus över vad det innebär att möta Kristus, när han utgick från dagen evangelietext ur Lukas nionde kapitel. Påven sa:

Evangelietexten denna söndag (Luk 9,18-24) uppmanar oss åter en gång att så att säga konfronteras, "ansikte mot ansikte" med Jesus. I en av de sällsynt lugna stunderna när Jesus är ensam med sina lärjungar frågar han dem: " vem säger folket att jag är?" (v. 18). Och de svarade, "Johannes döparen, men somliga säger Elia och andra att någon av de gamla profeterna har uppstått.” (v. 19). Så folket uppskattade Jesus och ansåg att han var en stor profet, men de var ännu inte medvetna om hans sanna identitet, det vill säga att han var Messias, Guds Son sänd av Fadern för att rädda alla.

Då vänder sig Jesus direkt till apostlarna - eftersom det är det som intresserar honom mest – och frågar dem:  "Vem säger ni att jag är". Omedelbart svarar Petrus på uppdrag av alla: "Guds Messias", det vill säga (v. 20): Du är Messias, Guds Smorde, skickad av honom för att rädda sitt folk enligt förbundet och löftet. Jesus inser att de tolv, och i synnerhet Petrus har tagit emot trons gåva av Fadern: och han börjar tala öppet med dem om det som väntar honom i Jerusalem: "Människosonen - säger han - måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen.” (v. 22).

Samma fråga får var och en av oss idag: "Vem är Jesus för människorna i vår tid? Vem är Jesus för var och en av oss?". Vi är kallade att göra Petrus svar till vårt, och glatt bekänna att Jesus är Guds Son, Faderns Eviga Ord, som blev människa för att återlösa mänskligheten, och sprida ett överflöd av gudomlig barmhärtighet över dem. Världen är mer än någonsin i behov av Kristus, av hans frälsning, av hans barmhärtiga kärlek. Många människor upplever ett enormt tomrum inombords och runt omkring sig; andra lever i oro och osäkerhet på grund av misär och konflikter. Vi behöver alla adekvata svar på våra djupaste existentiella frågor. I Kristus, endast i honom, kan man hitta verklig fred och uppfyllandet av varje mänsklig strävan. Jesus känner det  mänskliga hjärtat som ingen annan. Därför kan han hela det, ge liv och tröst.

Efter att ha avslutat dialogen med apostlarna, tilltalade Jesus dem alla, och sa: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. (v. 23). Det rör sig inte om ett prydnads kors, eller ett ideologiskt kors, korset är en plikt, plikten att uppoffra sig av kärlek, att vara beredd att hjälpa till och vara solidarisk med de fattiga, att sträva efter rättvisa och fred. I och med dessa attityder, får vi aldrig glömma att "den som mister sitt liv för Kristus kommer att vinna det" (v. 24). Låt oss därför överlämna våra liv med tillit till honom, Jesus, vår broder, vän och räddare. Genom den Helige Ande ger han oss styrkan att vandra trons och vittnesbördets väg. På denna resa är Jungfru Maria alltid bredvid oss, och före oss, låt henne hålla er hand, i de mörka och svåra stunderna.
All the contents on this site are copyrighted ©.