2016-06-19 18:15:00

Ny katolsk mission i Mongoliet


I samband med Barmhärtighetens jubelår har en ny katolsk mission grundats i Mongoliets näst största stad Erdenet. De civila myndigheterna har givit ett tre år långt tillstånd till missionen vilket särskilt kommer att tillåta utländska präster och missionärer att få inresevisum till landet.  Erdenet som är rikt på koppar grundades under perioden för sovjetregimen. De första missionärerna anlände dit först år 1991 efter Berlinmurens fall.

Stadens katolska samfund är således mycke ungt. Kongregationen Marie Obefläckade Hjärta invigde ett daghem för de fattigaste barnen år 2003 och det var då som det katolska samfundet officiellt uppstod. För närvarande finns ett tjugotal katoliker som varje söndag träffas i ett enkelt hyresrum. Det organiseras kurser för vuxna och ungdomar som vill förbereda sig för dopet och antalet troenden som ber om att få sina barn döpta ökar. Religionsundervisning i skolorna är dock förbjuden.

I Erdenet lever många utlänningar så de interreligiösa kontakterna saknas inte. Statschefen Elbegdori som kommer just från denna stad togs år 2011 emot i audiens av den dåvarande påven Benedictus XVI.

Den katolska kyrkan  utför en omfattande verksamhet i Erdenet. Man bistår studenter, ägnar sig åt  patienterna på det psykiatriska sjukhuset, hjälper migranter och gruvarbetarna som ofta arbetar i svåra livsförhållanden. Enligt landets lag ska den officiella ledaren av en religiös organisation vara av mongolisk nationalitet, men eftersom det inte finns några katolska präster som är födda i landet så är lekmännen ansvariga för de katolska samfunden. I augusti kommer den förste infödde mongolen att vigas till präst.  
All the contents on this site are copyrighted ©.