2016-06-19 17:35:00

Juni månads jubelårsaudiens - Barmhärtighet och omvändelse


På lördagen höll påven Franciskus sin jubelårsaudiens med en trosundervisning som denna dag fokuserade på barmhärtighet och omvändelse (jfr Luk 24:45-48). Hela påvens katekes är här översatt av Olof Brandt: 

"Efter sin uppståndelse visade sig Jesus flera gånger för sina lärjungar innan han steg upp till Faderns härlighet. Lukasevangeliets tjugofjärde kapitel berättar om en av dessa uppenbarelser, där Herren visar vad som är det grundläggande innehållet i den förkunnelse som apostlarna skall erbjuda världen. Vi kan sammanfatta det i två ord: ”omvändelse” och ”syndernas förlåtelse”. De är två viktiga sidor av barmhärtigheten hos Gud, som med kärlek visar sin omsorg om oss. Idag skall vi se närmare på omvändelsen.

Vad är omvändelsen? Den nämns i hela bibeln och särskilt i profeternas förkunnelse. De uppmanar ständigt folket att ”återvända till Herren”, att be honom om förlåtelse och att ändra sin livsstil. För profeterna innebär omvändelse att ändra färdriktning och att på nytt vända sig till Herren i visshet om att han älskar oss och att hans kärlek alltid är trofast. Att återvända till Herren.

Omvändelse var det första ordet i Jesu förkunnelse: ”Omvänd er och tro på budskapet” (Mark 1:15). Det är med denna förkunnelse som han träder fram för folket och ber dem ta emot hans ord som det sista och slutgiltiga ord som Fadern riktar till mänskligheten (jfr Mark 12:1-11). Jämfört med profeterna betonar Jesus mer den inre dimensionen av omvändelsen. Hela människan omfattas nämligen av omvändelsen, hjärta och hjärna, för att bli en ny skapelse, en ny människa. Hjärtat förändras och man förnyas.

När Jesus kallar till omvändelse framträder han inte som en domare. Han gör det i närhet, han delar människans villkor, gatan, hemmet, matbordet… Barmhärtigheten gentemot dem som behövde ändra sitt liv kom genom hans älskvärda närvaro för att dra in var och en i hans frälsningshistoria. Jesus övertalade folk med älskvärdhet, med kärlek, och på så sätt rörde Jesus vid djupet i människors hjärtan. De kände sig lockade av Guds kärlek och fick lust att ändra sitt liv. Matteus (jfr Matt 9:9-13) och Sackaios omvändelser (jfr Luk 19:1-10) ägde til exempel rum just på detta vis. De kände att de var älskade av Jesus och genom honom av Fadern. Den sanna omvändelsen äger rum när vi tar emot nådens gåva. Och ett tydligt tecken på omvändelsens äkthet är att vi märker våra medmänniskors behov och är redo att gå dem till mötes.

Kära bröder och systrar, vi känner också ofta att vi behöver en förändring som omfattar hela vår person. Ofta säger vi till oss själva: ”Jag måste ändra mig, jag kan inte fortsätta så här.. På den här vägen ger mitt liv ingen frukt, det är ett meningslöst liv och jag blir inte lycklig.” Sådana tankar kommer ofta. Och Jesus står bredvid oss, räcker oss handen och säger: “Kom, kom till mig. Jag gör jobbet: jag skall ändra ditt hjärta, jag skall ändra ditt liv, jag skall göra dig lycklig.” Men tror vi på detta? Jesus är med oss och bjuder oss att ändra vårt liv. Det är han, med den Heliga Anden, som sår denna oro i oss som gör att vi vill ändra vårt liv och bli litet bättre. Låt oss därför hörsamma denna Herrens inbjudan och inte göra motstånd. För det är bara om vi öppnar oss för hans barmhärtighet som vi finner det sanna livet och den sanna glädjen. Vi behöver bara öppna porten, han gör resten. Han gör allt, men vi måste öppna vårt hjärta för att han skall kunna bota oss och låta oss fortsätta framåt. Jag försäkrar er att så blir vi lyckligare."
All the contents on this site are copyrighted ©.