2016-06-19 18:00:00

Irländska pilgrimer i Rom för att be om Guds Barmhärtighet


Med anledning av Barmhärtighetens jubelår kommer irländska katoliker  att göra en två mil lång pilgrimsfärd till fots i Rom mellan den 14 och 17 juni och då besöka sju kyrkor i staden. Pilgrimerna  leds av ärkebiskopen i Armagh, mons. Eamon Martin och som speciell  böneintention har man valt “för freden och försoningen genom ingripandet av den helige Oliver Plunkett” som var en irländsk biskop och martyr. Särskilt kommer man att be om  Guds barmhärtighet för Irland, Europa och hela världen.

Pilgrimsfärden börjar vid Petersplatsen. Man kommer att gå genom den heliga porten i Peterskyrkan och i de tre övriga patriarkalkyrkorna i Rom. “Vi tackar Gud för de stora framstegen som gjorts i Irland för freden och försoningen”, framhåller mons. Martin. “Men på grund av den omfattande brottsligheten, den ständiga faran för paramilitärt våld, fattigdomen och situationen för de hemlösa inser vi att det fortfarande återstår mycket att göra för att skapa en livets kultur och välfärd i Irland”.

“I detta ögonblick behöver världen våra böner”, säger mons. Martin, “och vi är medvetna om att den är i stort behov av att se Guds barmhärtighetens ansikte. Idag är nämligen barmhärtigheten mer än någonsin nödvändig, på grund av den utbredda hungern, orättvisorna, krigen, diskrimineringarna och våldet som pågår i många delar av världen”.  Mons. Martin uppmanar även till att be för alla kristna som idag förföljs i världen.

Tommy Burns som har organiserat pilgrimsfärden i Rom betonar att medan Europa idag  kan tyckas leva i fred är det inte så i Ukraina. Ibland verkar det som om Europa lider av en kollektiv minnesförlust, säger han,  och många tycks ha glömt det viktiga värdet av det kristna arvet. Burns nämner här  de fruktansvärda terroraktionerna och Europas svårigheter att acceptera sina humanitära skyldigheter gentemot de många flyktingarna som trängs vid dess gränser.

Helig Oliver Plunkett  som levde på 1600-talet studerade vid det irländska kollegiet i Rom och undervisade i tolv år på det påvliga universitetet Urbaniana. Han prästvigdes av en irländsk biskop som befann sig i exil i Rom på grund av förföljelsen som utfördes av Cromwell. När denne dog började en lugn period för kyrkan i Irland och Oliver återvände dit som ärkebiskop av  Armagh. Men  förföljelsen blossade upp igen och Oliver flydde då till  bergen för att undvika landsflykten. Efter att ha anklagats för en obefintlig katolsk komplott dömdes han till döden och avrättades år 1681. Påven Paulus VI helgonförklarade Oliver Plunkett år 1975.
All the contents on this site are copyrighted ©.