2016-06-19 18:22:00

Armenien väntar på att ta emot påven med öppna armar


Den armeniska kyrkan och alla kristna förbereder sig  med samma entusiasm  för påve Franciskus´ besök, säger den armenisk-katolske biskopen i Yerevan, mons. Minassian. Påven kommer att vara i Armenien  mellan den 24 och 26 juni och till den högtidliga mässan på Vartanants-platsen i Gyumr den 25 juni har redan  23.000 personer anmält sig, säger biskopen. “Många andra skulle vilja delta men det finns inga platser kvar och därför håller vi på att uppföra en stor bildskärm  på ett annat torg så att de troende skall få möjligheten att följa mässan”.

 Armenien är den första etappen på påve Franciskus apostoliska resa i Kaukasus som i slutet av september även går till Georgien och Azerbajdzjan. “Det råder en atmosfär av stor förväntan”, säger mons. Minassian. “Särskilt bland det enkla folket. Även i de mest isolerade byarna väntar man på att kunna få delta i denna stora händelse. Det finns personer som kommer att gå flera timmar till fots för att ta bussen så att de skall kunna  delta i påvens mässa i staden.

Bland de viktigaste ögonblicken under påvens besök i Armenien är just den högtidliga mässan i Gyumr och den ekumeniska bönen för freden i Yerevan. Påvens besök har ett dubbelt värde, framhåller mons. Minassian. “Å ena sidan är det ett tecken på att påve Franciskus uppskattar det armeniska folket och landet som är historiens första kristna nation och som i många sekler har vittnat om sin tro med martyriet. Å andra sidan blir besöket en möjlighet för det armeniska folket att framföra ett speciellt tack till påven som modigt har talat  om det armeniska folkmordet 1915.  

Mons. Minassian, som i 35 år har levt i många av världens länder, säger om det armenisk-katolska samfundet att han aldrig har sett så djupt troende människor. Det är rörande att se hur de troende efter varje gudstjänst önskar bli välsignade. Även om mässan är lång, upp till tre timmar, är det nästan som om de inte ville gå därifrån.

Barmhärtighetsverksamheten omfattar bön och initiativ som förenar landets alla kyrkor, stora och små. “Nu väntar vi på påven och  hans ord som vi kommer att ta emot med kärlek och tillgivenhet”, säger den armenisk-katolske biskopen i Yerevan, mons. Minassian.
All the contents on this site are copyrighted ©.