2016-06-18 15:26:00

Vatikano diplomatas. Smurtas namuose prieštarauja pačiai santuokos prigimčiai


Arkivyskupas Ivan Jurkovič, nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinių Tautų Organizacijoje ir kitose tarptautinėse organizacijose Ženevoje, pasisakė Žmogaus teisių tarybos debatuose, šį kartą apie moterų teises.

Šventasis Sostas palaiko Vystymosi plano iki 2030-ųjų metų nuostatą, kad tvarus globalinis išsivystymas negali būti pasiektas be kiekvieno asmens, moters ir vyro apsaugos, nei vieno nepaliekant už nugaros.

Tai reiškia ir pareigą kovoti prieš moterų diskriminaciją ir nelygybę, ypač milijonus liečiantį smurtą, kuris žaloja moteris ir mergaites, užkerta kelią jų būtinam vaidmeniui visuomenėje. Prieš tokią prievartą turi reaguoti vyriausybės, pilietinė visuomenė. Katalikų Bažnyčia, primena arkivyskupas, turi sukaupusi daug patirties, per savo socialines institucijas, padedant moterims, kurios tapo fizinio ir psichologinio smurto aukomis.

Jis išskyrė smurtą namų aplinkoje. „Žodinė, fizinė ir seksualinė prievarta, kurią moterys kenčia kai kuriose santuokose prieštarauja pačiai santuokinės sąjungos prigimčiai“ , citavo arkivyskupas Jurkovič popiežių Pranciškų (Amoris laetitia, 54). Tai pasibjaurėtinas elgesys. Ir priešingai, pagarba moterų teisėms ir jų indėlis yra tai, kas padės kurti pamatines vertybes pripažįstančią, teisingą, gera kryptimi einančią visuomenę. Vienas iš pagrindinių veiksnių šiame kontekste yra švietimas. Ir šioje srityje, priduria diplomatas, darbuojasi per 400 000 katalikiškų švietimo įstaigų, dažnai besivystančiuose kraštuose. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.