2016-06-18 18:42:00

Pápež navštívil v Ríme kolégium Nazareth pre študentov z chudobnejších rodín


Rím 18. júna – Pápež František dnes navštívil v západnej časti Ríma kolégium s názvom „Villa Nazareth“, kde sú ubytovaní študenti pochádzajúci zo sociálne slabších rodín. Vilu „Nazareth“ založil v roku 1946 Mons. Domenico Tardini, neskorší kardinál, pre siroty a deti chudobných mnohodetných rodín. V súčasnosti je domovom univerzitných študentov zo sociálne slabších rodín a poskytuje im formáciu v kresťanskom živote.

Pápeža Františka na pôde zariadenia v podvečerných hodinách privítali kardinál Achille Silvestrini a Mons. Claudio Maria Celli spolu so skupinou detí. Vzápätí sa stretol s personálom i podporovateľmi kolégia. V miestnej kaplnke sa Svätý Otec za účasti študentov zamyslel nad úryvkom z Evanjelia podľa sv. Lukáša o milosrdnom Samaritánovi. Spomedzi postáv v Ježišovom podobenstve si tentoraz osobitne všimol postavu hostinského, ako svedka „bláznovstva“ milosrdenstva, aké prejavil Samaritán voči príslušníkovi židovského náboženstva.

Na nádvorí sa napokon Svätý Otec stretol s celou komunitou súčasných i bývalých odchovancov kolégia a spontánne odpovedal na otázky, ktoré si pre neho pripravili. Pápež povzbudil mladých z kolégia k odvahe, aby sa nebáli vo svojom živote riskovať. Zdôraznil tiež hodnotu nezištnosti. V odpovedi na jednu z otázok, týkajúcu sa mučeníctva kresťanov na Blízkom východe, pápež František označil rétoriku, ktorá sa usiluje mučeníctvo kresťanov na Blízkom východe zhrnúť pod označenie „genocída“ za neprimerane zúženú a „redukcionistickú“.

Návšteva vo Vile Nazareth zapadla do série aktivít Svätého Otca v rámci Svätého roka milosrdenstva, ktoré venuje návštevám dobročinných diel, reprezentujúcich skutky telesného a duchovného milosrdenstva. -bp, jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.