2016-06-17 17:03:00

Ortodoksų susirinkimas. Delegacijų suvažiavimas ir serbų sąlygos


Birželio 15-ąją Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus, o kitą dieną vienas po kito į Kretos salą atvyko dar devynių ortodoksų Bažnyčių primai ir jų delegacijos, kurias sudaro iki 24 asmenų. „Didysis ir šventasis Susirinkimas“ pagaliau prasideda, nors po keturių – Antiochijos, Bulgarijos, Gruzijos ir Rusijos – ortodoksų Bažnyčių atsisakymo jame dalyvauti likus vos kelioms dienoms buvo išreikšta įvairiausių abejonių. Jų neabejotinai dar bus, nes Maskvos patriarchato atstovai primygtinai teigia, kad be visų dalyvavimo Susirinkimas ir jo sprendimai bus negaliojantys.

Birželio 15 dieną galutinį sprendimą  dalyvauti Susirinkime priėmė ir Serbijos ortodoksų Bažnyčia, kurios nuostatos buvo artimos atsisakiusioms dalyvauti, tačiau su sąlygomis ir išlygomis: kad bus aptarti jos ir kitų nedalyvaujančių Bažnyčių iškelti klausimai; kad Susirinkimas bus pratęstas tiek, kiek reikia; kad bus laikomasi visiško sutarimo principo. Serbų ortodoksai perspėjo, kad kitu atveju ir jie gali pasitraukti iš Susirinkimo.

Patriarchas Baltramiejus pasitiko kitus ortodoksų primus ir jų delegacijas, išreikšdamas didžiulį džiaugsmą dėl šio tikrai istorinio įvykio, tuo pat metu pripažindamas, kad tas džiaugsmas buvo pritemdytas atsisakymų dalyvauti, nors vos prieš penkis mėnesius visų ortodoksų primų susitikime (sinaksėje) visi pritarė dešimtis metų ruoštam Susirinkimui. Pasak patriarcho Baltramiejaus, neatvykusiems dar ne vėlu persigalvoti.

Birželio 17 dienos ryte ortodoksų Bažnyčių vyresnieji, kiekvienas lydimas dar dviejų savo Bažnyčios ganytojų, atvyko į vienuolyną Kolymbari mieste ir čia pradėjo, kaip suplanuota prieš keletą mėnesių, „mažąją sinaksę“. Jos pagrindinis tikslas yra galutinė „didžiojo ir šventojo Susirinkimo Žinios“ redakcija. Ši žinia bus paskelbta Susirinkimo pabaigoje. Tačiau bus kalbama ir apie situaciją, kuri gimė keliems primams atsisakius atvykti.

Apie tai keliuose interviu kalbėjo John Chryssavgis, ortodoksų dvasininkas, teologijos profesorius, patriarcho Baltramiejaus patarėjas ir ortodoksų Susirinkimo spaudos salės direktorius. Pasak jo, paskutinėmis dienomis iškilę priekaištai ar iškelti pasiūlymai nustebino. Jis dar kartą priminė, kad visi Susirinkimo dokumentai ir procedūros buvo patvirtinti pačių ortodoksų primų: taip pat ir vertimai, pasirašant ant kiekvieno puslapio. Kiekvienas primas padėjo šimtus parašų. Todėl dauguma liko sutrikę, net šokiruoti, kai likus mažiau nei dviem savaitėm buvo išsakyta tokia kritika ir galiausiai atsisakyta dalyvauti: Maskvos patriarchatas tai padarė likus vos 48 valandoms iki patriarcho Baltramiejaus atvykimo į Kretą.

Tačiau Susirinkimas, pasak teologo, vyks, bus autoritetingas ir saistantis, nes gavo visų pritarimą ir įgaliojimą. Jo nebus galima sulyginti su paprastu, lokaliniu susitikimu. Aiškinimas, kad jo sprendimai bus negaliojantys dėl kai kurių nedalyvavimo paprasčiausiai prieštarauja ortodoksijos istorijai: buvo daug susirinkimų, kuriuose dalyvavo ne visi, bet kurių sprendimais niekas neabejoja. Bažnyčių iškelti klausimai nebus ignoruojami, tiksliau sakant, jie buvo nagrinėjami priešsusirinkiminėje fazėje ir galės būti dar kartą aptarti Susirinkime.

Ortodoksų žinių portaluose galima pamatyti ir daugiau teologų bei pačių ganytojų, švelniau ar griežčiau išsakytų priekaištų toms Bažnyčioms, kurios atsisakė atvykti dėl savo siaurų interesų, egoizmo, nacionalizmo ar pažiūrų. Birželio 17 paskelbtas Maskvos ir visos Rusijos patriarcho Kirilo kreipimasis į Susirinkimo dalyvius. Jame linkima, kad „pilnai pasirodę“ nuomonių skirtumai nesusilpnintų ortodoksų vienybės ir neišaugtų iki tarpbažnytinio konflikto. Kreipimesi įvykis Kretoje vadinamas ne „Susirinkimu“, o tik „susitikimu“, kuris esą galėtų prisidėti prie „didžiojo ir švento Susirinkimo“, dalyvaujant be išimčių visoms ortodoksų Bažnyčioms, parengimo ateityje.

Birželio 19-ąją, sekmadienį, Kretoje esantys ortodoksų primai kartu švęs, pagal savo liturginį kalendorių, Sekmines, kuriose ypatingai mels Šventosios Dvasios vedimo Susirinkimui, o diskusijas šešiomis didžiosiomis Susirinkimo temomis pradės nuo pirmadienio, birželio 20 dienos. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.