2016-06-17 11:43:00

Heliga Stolen vid FN om kvinnors rättigheter


Heliga Stolens ständige observatör vid FN i Genève msgr. Ivan Jurkovič talade vid den 32:a rådet på temat “Women’s rights and the 2030 Agenda for Sustainable Development: delivery on the promise to leave no one behind.” för kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter.

Han sa att för att uppnå en hållbar utveckling måste vi komma över diskriminering. Särskilt våld mot kvinnor visar på en världsvid diskriminering och orättvisa mot kvinnor och flickor. Han sa att detta förhindrar miljontals kvinnor att utföra sin roll i samhället.

Målet är att skapa “en fredlig och rättvis framtid. Den Heliga Stolen delegation anser att det krävs specifika och samordnade insatser från både regeringar och det civila samhället för att avskaffa våldet. Den katolska kyrkan har genom sina föreningar och engagemang i städer och på landsbygden varit en föregångare i att bistå och hjälpa kvinnor som har utsatts för våld och att ge dem säkert skydd samt psykologiskt och socialt stöd.”

 
All the contents on this site are copyrighted ©.