2016-06-16 16:14:00

Romoje įšventintas lietuvis diakonas


Trečiadienį Romos Šv. Pauliaus bazilikoje diakonato šventimai buvo suteikti devyniems Šv. Bedos kolegijos studentams, tarp jų ir lietuviui broliui Elijui Černiauskui.

Brolis Elijas – buvęs verslininkas, radikaliai atsivertęs ir pasirinkęs vienuolio atsiskyrėlio kelią – studijuoja Romos Popiežiškojoje Šv. Bedos kolegijoje, kurios specifika – paruošti kunigystei ne jaunuolius, bet jau brandaus amžiaus kandidatus.

Kartu su broliu Eliju, diakonato šventimus priėmė ir kiti aštuoni kolegijos studentai iš Anglijos, Afrikos, Indijos, Artimųjų Rytų. Diakonato šventimus jiems suteikė Liverpulio arkivyskupas Maclom McMahon OP. Šventimų iškilmėje dalyvavo ir Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, nes brolis Elijas inkardinuotas Šiaulių vyskupijoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.