2016-06-16 15:41:00

Pápež umelcom a cirkusantom: Zasievajte krásu a veselosť do sveta


Vatikán 16. júna – Pápež František v Aule Pavla VI. prijal umelcov v rámci Jubilea cirkusantov, ktoré sa začalo včera a vrcholí práve dnes. Zástupcovia umeleckého a divadelného sveta sa podelili so svojimi svedectvami a predviedli aj krátke divadlo. Svätému Otcovi sa prihovoril aj kardinál Antonio Maria Vegliò, predseda Pápežskej rady pre migrantov a pastoráciu cestujúcich, ktorá toto stretnutie zorganizovala.

Petrov nástupca približne 7000 zhromaždeným cirkusantom, kolotočiarom, varietným a pouličným umelcom pripomenul, že oslava a radosť sú charakteristickými znakmi ich identity. Aj preto nemohlo v Jubilejnom roku milosrdenstva chýbať toto stretnutie:

„Máte špeciálne nadanie: tým, že sa neustále premiestňujete, môžete všetkým prinášať Božiu lásku, jeho objatie a jeho milosrdenstvo. Môžete byť cestujúcou kresťanskou komunitou, svedkami Krista, ktorý je vždy na ceste, aby sa stretol aj s tými najvzdialenejšími... v tomto Svätom roku ste sprístupnili vaše vystúpenia najnúdznejším, chudobným a bezdomovcom, väzňom, mladým ľuďom v ťažkostiach. Aj toto je milosrdenstvo: zasievať krásu a veselosť do občas temného a smutného sveta“.

Pápež František účastníkov tzv. Jubilea sveta kočovného a varietného umenia povzbudil, aby vždy vítali „maličkých a núdznych; ponúkli slová a gestá útechy tomu, kto je uzavretý sám v sebe“.

Svätý Otec na záver pripomenul, aby umelci a cirkusanti nezanedbávali svoju vieru napriek dynamickej a putovnej práci, ktorá im sťažuje stabilné začlenenie sa do farského spoločenstva:

„Cirkev trápia problémy, ktoré sprevádzajú váš putovný život a chce vám pomôcť odstrániť predsudky, ktoré vás niekedy akoby držali na okraji spoločnosti. Stále môžete vykonávať vašu prácu s láskou a so starostlivosťou, s dôverou, že Boh vás sprevádza so svojou prozreteľnosťou, veľkorysí v skutkoch lásky, pripravení ponúknuť zdroje a vlohy vášho umenia a vášho povolania“. -bp-
All the contents on this site are copyrighted ©.