2016-06-16 14:31:00

Arkivyskupas Tomasi. Pranciškus trokšta, kad Bažnyčia veiksmingiau tarnautų žmonijos šeimai


Popiežiškoji teisingumo ir taikos taryba 2017 metais švęs penkiasdešimtąsias metines. Priartėjusio jubiliejaus proga Romoje surengtas kraštų “Teisingumo ir taikos” komisijų atstovų iš visų žemynų susitikimas birželio 9-10 dienomis. Popiežiškosios tarybos narys arkivyskupas Silvano Maria Tomasi interviu Vatikano radijui atkreipė dėmesį, kad tarybos jubiliejus primena ne tiek struktūros įkūrimo, kiek teisingumo ir taikos tarnystę Bažnyčioje po Vatikano II Susirinkimo.

Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos uždaviniai kilo iš Vatikano II Susirinkimo dvasios. Supratimas, kaip svarbu dialoguoti su šiuolaikiniu pasauliu padėjo Bažnyčiai atkreipti dėmesį į žmonių kasdienio gyvenimo tikrovę. Tai ypatingai liudija popiežius Pranciškus vykdydamas Petro tarnystę. Popiežius nori, kad būtų šalinamos užtvaros, kad būtų plačiau išplečiamas dalyvavimas socialinio gyvenimo reikaluose, kad visi galėtų dalyvauti bendrosios gerovės kūrime, sakė arkivyskupas Tomasi.

Bažnyčios socialinis mokymas yra toliau vystomas, kad pagal pagrindinius Evangelijos principus būtų galima adekvačiai atsiliepti į naujas politines, technologinės pažangos ir kitas nuolat iškylančias situacijas. Vietinių Bažnyčių atstovai suvažiavime Romoje pasidalijo mintimis apie tai kokie šiuo metu prioritetiniai klausimai dominuoja kiekviename krašte. Pavyzdžiui, konstatuota, kad popiežių enciklikos, Benedikto XVI „Caritas in veritate“ ir Pranciškaus „Laudato si“ ir kitos jų žinios stipriai paskatino Bažnyčią toliau plėtoti socialinę doktriną šiuolaikinės ekonomikos ir gamtosaugos sferose.

Arkivyskupas sakė, kad ypač dvi temos šiuo metu domina vietines Bažnyčias visame pasaulyje: ekonomikos sunkmetis ir ekonomikos kaip tarnystės žmogui, o ne pelno siekimo, funkcijai ir dėmesys kūrinijai kaip Dievo dovanai, kurią būtina teisingai prižiūrėti. Tačiau yra ir kitų rūpesčių. Europos episkopatų „Teisingumo ir taikos“ komisijų atstovai labai didelį dėmesį skyrė plataus masto migracijai, sukeliančiai skirtingų reakcijų nuo baimės iki tam tikros vilties. Visa tai ir tebesitęsiančios nelygybės situacijos, ypač sunkumai jaunimui rasti darbą, buvo diskutuotos  kraštų “Teisingumo ir taikos” atstovų suvažiavime.

Šiandien, kai kalbame apie pabėgėlius, negalime apeiti taikos klausimų; kai svarstome emigraciją, negalime nutylėti plėtros reikalų; kai diskutuojamos sveikatos temos, būtina įtraukti žmogaus teisę būti aprūpintam tiek, kad būtų gerbiamas jo orumas. Visi šie klausimai tarpusavyje susiję, todėl ir popiežiaus vykdoma Romos kurijos reforma siekiama akcentuoti ne atskirai vieną ar kitą žmonijos veiklos aspektą, įvairius sunkumus ir šiuolaikines krizes, o integraliai ir visapusiškai taip, kad būtų galima visų talentus ir gebėjimus pakreipti taip, kad būtų veiksmingesnė Bažnyčios tarnystė žmonijos šeimai dabartiniais laikais. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.