2016-06-14 14:42:00

Pranciškus: Kad būtume Dangiškojo Tėvo vaikai


Gebėjimas melstis už tuos, kurie mus skriaudžia pavers priešus geresniais, o mus tikresniais Tėvo vaikais. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus antradienio rytą Mišių homilijoje Šventosios Mortos namų koplyčioje. Šventasis Tėvas be kita ko sakė:

„Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta; o aš jums sakau“. Tai Jėzaus žodžiai, kviečiantys suvokti įsakymus naujoje šviesoje. Jėzus įvairias pavyzdžiais paliudijo tikrąją Įstatymo reikšmę, sugražindamas jam pilnatvę. Mišių Evangelijoje, kurioje pratęstas pasakojimas apie Kalno pamokslą, Jėzus kviečia mokinius būti tokiais tobulais, kaip dangiškasis Tėvas, kuris leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems.

„Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta; o aš jums sakau“. Dievo Žodis ir du nesuderinami būdai jį suvokti: viena vertus – sausas sąrašas pareigų ir draudimų, antra vertus – kvietimas mylėti Tėvą ir brolius visa širdimi taip, kad ši malda virstų malda už savo priešą.

Panaši priešprieša tarp Rašto aiškintojų ir Jėzaus, tarp žydų mokytojų, savo tautai aiškinančių Įstatymą schematiškai ir to paties Įstatymo „pilnatvės“, kurį Jėzus tvirtina atėjęs įgyvendinti. Pasak popiežiaus, įstatymas Jėzaus laikais išgyveno krizę. Įstatymo aiškinimas tapo pernelyg teoriškas, kazuistinis. Tai buvo tarsi įstatymas be įstatymo širdies, t.y. be Dievo meilės, kuria Jis mus apdovanojo. Todėl Viešpats pakartoja tai, kas yra Senajame Testamente. Kuris didžiausias įsakymas? Mylėti Dievą visa širdimi, visomis jėgomis, visa siela ir artimą kaip save. Rašto aiškintojai to nebuvo iškėlę į savo mokymo centrą. Centre buvo atskiri atvejai ir svarstymas „ar tai galima daryti?“, „iki kokio laipsnio galima?“, „o kas, jei negalima?“... Tokia buvo įstatymo kazuistika. O Jėzus atstato tikrąją įstatymo reikšmę, taip sugražindamas jam pilnatvę.

Tai nėra tik įstatymo vykdymas, bet ir širdies išgydymas. Tai ką Jėzus sako apie Įsakymą reiškia gydymo procesą: prigimtinės nuodėmės pažeistos širdies gydymą. Visi mes, turime nuodėmės pažeistą širdį, visi, sakė Pranciškus. Turime eiti išgijimo keliu ir išgyti, kad galėtume būti panašūs į Tėvą, kuris yra tobulas: „Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas“. Tai gydymosi kelias, leidžiantis būti Tėvo vaikais.

Jėzaus įvardytas tobulumas paminėtas šiandienos Mišių Evangelijoje pagal Matą. „Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus“. Anot popiežiaus, paskutinis šio kelio laiptelis pats sunkiausias. Jis prisiminė savo vaikystės laikus, kai už vieną to meto diktatorių paprastai būdavo meldžiamasi, kad Dievas netrukus jį pasiųstų į pragarą. Tačiau Dievas prašo sąžinės apyskaitos, pridūrė Pranciškus.

Viešpats tesuteikia vien tik šią malonę: melstis už priešus; melstis už tuos, kurie mums linki blogo, mūsų nemėgsta; melstis už tuos, kurie mus skriaudžia, persekioja. Ir kiekvienas iš mūsų žino vardą, pavardę: melsiuosi už jį ir už jį ir už jį... Galiu patikinti, baigė Šventasis Tėvas Pranciškus, kad tokia malda pasieks du dalykus: jį padarys geresniu, nes malda galinga, o mes labiau būsime savo dangiškojo Tėvo vaikai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.