2016-06-14 16:01:00

Per Petrines bus minimos Benedikto XVI kunigystės 65-osios metinės


Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės dieną, birželio 29-ąją, sukaks 65 metai nuo tos dienos kai popiežiui emeritui Benediktui XVI buvo suteikti kunigystės šventimai. Sukaktis bus pažymėta iškilmingu aktu, Petrinių išvakarėse, birželio 28 d., vyksiančiu Vatikano Apaštališkųjų rūmų popiežiaus Klemenso salėje, dalyvaujant pačiam Jubiliatui ir popiežiui Pranciškui.

1951 m. birželio 29 d. tuometis Miuncheno – Freisingo arkivyskupas kardinolas Michaelis Faulhaberis Freisingo katedroje kunigystės šventimus suteikė 45 diakonams – tarp jų ir broliams Josephui ir Georgui Ratzingeriams. Georgas, trejais metais vyresnis už Josephą, dar prieš karą buvo įstojęs į mažąja kunigų seminariją. Kunigystės siekti sutrukdė karas. 1941 m. nacių režimo iš seminarijos jis buvo paimtas į kariuomenę. Pačioje karo pabaigoje, pilnametystės vos sulaukęs Josephas Ratzingeris irgi buvo paimtas į kariuomenę. Karo pabaigos abu broliai sulaukė belaisvių stovyklose – Georgas į amerikiečių nelaisvę pateko Italijoje; Josephas – Vokietijoje. Po karo, 1946 m. abu broliai įstojo Miuncheno – Freisingo arkivyskupijos kunigų seminariją. Abu tą pačią dieną – 1951 metų birželio 29-ąją, per Petrines, tapo kunigais. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.