2016-06-13 17:15:00

Žudynės Orlande: popiežiaus ir katalikų Bažnyčios JAV lyderių užuojauta


Baisios skerdynės Orlande, su daugybe nekaltų aukų, popiežiuje ir visuose mumyse sužadino giliausius pasmerkimo, skausmo ir sukrėtimo jausmus priešais šią naują žudikiškos beprotybės ir beprasmės neapykantos pasireiškimą. Popiežius Pranciškus prisideda prie maldos ir užuojautos aukų artimiesiems, sužeistiems, juos patiki Viešpaties paguodai, - sekmadienį pasakė Vatikano spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ. – Visi linkime, kad būtų nustatytos ir ištaisytos tokios baisios ir absurdiškos prievartos priežastys, taip giliai sukrečiančios amerikiečių ir visos žmonijos taikos troškimą.

T. Lombardi kalbėjo apie naktį iš penktadienio į šeštadienį, apie antrą valandą, prasidėjusią dramą: klube Orlando mieste, kurį lankė homoseksualūs asmenys ir kuriame tuo metu buvo apie tris šimtus lankytojų, pradėjo šaudyti afganų kilmės amerikietis, vardu Omar Mateen. Jis nužudė 50 žmonių, dar 53 buvo sužeisti, galiausiai jį patį nukovė specialusis policijos būrys. Pasak JAV spaudos, tai pats kruviniausias išpuolis prieš civilius nuo 2001 metų rugsėjo 11 dienos.

Užuojautą, solidarumą išreiškė JAV prezidentas ir kiti politiniai lyderiai, kitų valstybių lyderiai, taip pat nemažai religinių lyderių iš pačios šalies.

Pirmiausia Orlando vyskupijos ganytojas, vyskupas John Noonan pakvietė „Ašarų nušluostymo“ maldos budėjimui už aukas ir jų artimuosius birželio 13-ąją dieną, Orlando katalikų katedroje. „Kalavijas pervėrė mūsų miesto širdį. Tik ryte sužinojęs apie tragediją, visų paprašiau maldos už aukas, už šeimas ir atsakingus. Pats meldžiu, kad Viešpaties gailestingumas būtų virš mūsų šiuo liūdesio, sukrėtimo ir pasimetimo laiku. Raginu tikėjimo žmones atsigręžti į didįjį gydytoją, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuris paguodžia savo gailestingumu ir švelnumu, padeda pereiti per kentėjimą. Gydanti Jėzaus galia siekia toliau už fizinę žaizdą ir pasiekia kiekvieną mūsų žmogiškumo matmenį: fizinį, emocinį, socialinį, dvasinį. Jėzus mus kviečia uoliai saugoti gyvybę ir žmogaus orumą, be paliovos melsti už taiką mūsų pasaulyje“.

Orlando vyskupas taip pat priduria, kad kunigai, diakonai ir konsultantai dirba „Pagalbos centre“, įsteigtame Orlando mieste, ir tiesiogiai padeda tragedijos paliestiems asmenims ir jų šeimoms. Jis taip pat paprašė visų savo vyskupijos parapijų jau sekmadienį, švenčiant Mišias, įtraukti maldą už aukas, už jų šeimas ir draugus. Padarytas nusikaltimas buvo ne vien prieš žmones, bet ir prieš Dievo meilę.

JAV vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Joseph Kurtz sekmadienį pareiškė, jog „neapsakoma prievarta Orlande primena kokia vertinga žmogaus gyvybė. Mūsų maldos yra su aukomis, jų šeimomis ir visais, kurie paliesti šio baisaus išpuolio. Gailestinga Kristaus meilė kreipia mus būti solidariais su kenčiančiais ir dar ryžtingiau saugoti kiekvieno asmens gyvybę ir orumą“.

Miamio arkivyskupas Thomas Wenski priduria, kad tokiems teroro ir barbarizmo veiksmams, „neapykantos lemtam terorizmui“, neturi būti jokios tolerancijos, jo keliamas pavojus visiems akivaizdus. „Neturime sau leisti priprasti prie smurto ir nekalto kraujo liejimo“, rašo jis. Vašingtono arkivyskupas kardinolas Donald Wuerl, be maldos žodžių už aukas ir jų artimuosius, parašė, jog „mes, krikščioniško tikėjimo žmonės, žinome, kad blogis, smurtas, kančia ir mirtis netars paskutinio žodžio“.

Užuojautą ir pasmerkimą tuo pat metu išreiškė ir daug kitų krikščioniškų konfesijų bei kitų religijų lyderių. Užpuoliko motyvai dar ne visai aiškūs. Žinoma, kad jis buvo ne itin stabilus, dėl nevaldomų pykčio priepuolių ir smurto namuose jį paliko jo žmona. Nakties viduryje jis paskambino policijai ir pareiškė, kad veikia „Islamo valstybės – ISIS“ vardu, o ši paskelbė, kad tai jos „karys“, tačiau tai dar nepatikrinti teiginiai ir gali būti, kad skirti daugiau propagandai, nei atspindintys realius ryšius.  (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.