2016-06-13 10:11:00

Påvens Angelus: Undanröj orsakerna till barnarbete, dagens slaveri


Vid Angelus vände sig påven Franciskus särskilt till deltagarna i Jubiléet för sjuka och funktionshindrade, till offer för barnarbete, till dem som lever i utanförskap i staden Rom och till leprasjuka. Han tackade Gud för kyrkans två nya saligförklarade.

Närhet till de minsta bland oss – påven underströk än en gång prioriteringarna denna internationella dag mot barnarbete:

"Vi alla förnyar våra krafter att undanröja orsakerna till detta moderna slaveri som berövar miljontals barn grundläggande rättigheter och utsätter dem för allvarliga faror. I världen idag finns det många barnslavar!”

Påven talade sedan om Jubiléet för sjuka och funktionshindrade och tackade dess deltagare för att de var närvarande trots svårigheter på grund av sjukdom och funktionshinder. Han utryckte även sin stora uppskatting för läkare och vårdgivare som nu erbjuder hälsoundersökningar intill Roms fyra påvliga kyrkor för dem i staden som lever i utanförskap. Han uppmanade sedan till fruktbärande ansträngningar i kampen mot spetälska och hälsade på och tackade organisatörer och deltagare vid den senaste internationella konferensen tillägnad vård av personer som lider av spetälska.

Sedan talade påven Franciskus om kyrkans två nya saliga. Prästen Giacomo Abbondo saligförklarades på lördagen i Vercelli och påven beskrev honom: Han ”levde på 1700-talet och .. var förälskad i Gud, bildad och alltid tillgänglig för sina församlingsbor”.  I Monreale i södra Italien saligförklarades på söndagen syster Carolina Santocanale som grundade Cappuccinersystrarna av Jungfrun av Lourdes och som ”gjorde sig fattig bland fattiga” och lämnade livets bekvämligheter. Påven sa att hon fick styrkan till sin andliga moderlighet och ömhet med de svagaste genom Kristus och särskilt genom eukaristin.
All the contents on this site are copyrighted ©.