2016-06-12 14:58:00

Maria Magdalenas fest 22. juli


Pave Frans har bestemt at den hellige Maria Magdalenas dag, som er 22. juli, ikke lenger bare skal være en obligatorisk minnedag, men en festdag. Apostlene har allerede sine festdager, og nå skal altså hun som av flere er blitt kalt for «apostlenes apostel» også få sin fest.

Dekretet fra kardinal Sarah, prefekt for Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen, er datert 3. juni, altså på dagen for Jesu hjertefest. Sammen med dekretet kom en ny prefasjon til bruk i messen og i tidebønnene og en forklarende artikkel av Arthur Roche, sekretær for Kongregasjonen.

I artikkelen, som har tittelen «apostlenes apostel», skriver Roche at det er etter pavens uttrykkelige ønske at Maria Magdalenas dag nå skal bli til festdag, og at beslutningen bør ses i sammenheng med Kirkens forsøk på å reflektere grundigere over kvinnenes verdighet, den nye evangeliseringen og storheten i den guddommelige barmhjertighetens mysterium.

Fra evangeliene vet vi at sju onde ånder var fart ut av Maria Magdalena, og at hun var med i gruppen av Jesu disipler (jf. Luk 8,2). Hun så ham på korset, og senere oppsøkte hun graven og gråt fordi hun ikke kunne finne ham. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spurte Jesus henne da, og «Hvem leter du etter?». Så lot han henne forstå hvem han var. Hun ble det første vitnet til den oppstandne Herren. Og hun var den første som oppsøkte apostlene for å fortelle hva hun hadde sett (jf. Joh 20). Roche skriver at hun er et eksempel på en ordentlig evangelist, siden hun forkynte det helt sentrale og gledelige påskebudskapet.

Roche minner om at det er nærliggende å sammenligne Eva og Maria Magdalena. Den ene var i paradisets hage, den andre i oppstandelsens hage. «Fordi det i paradiset var en kvinne som bød mannen døden er det en kvinne som fra graven forkynner livet for mennene» (Den hellige Gregor den store).

Roche kommenterer også Jesu ord til Maria Magdalena om at hun ikke skulle røre ham (jf. Joh 20,17). Disse ordene er rettet til hele Kirken. Vi kan ikke materielt «ta på» mysteriet og forstå det; vi er i stedet innbudt til å søke troen på den levende og oppstandne Kristus.

***

22. juli 2016 utstedte pave Frans en apostolisk konstitusjon om kvinnelig kontemplativt klosterliv, med tittelen Vultum Dei Quaerere (Å søke Guds ansikt).
All the contents on this site are copyrighted ©.