2016-06-10 12:31:00

S.ta Maria Magdalenas förebild förstärks genom liturgin


Den heliga Maria Magdalenas dag ska höjas till festag i den romerska kalendern.  På fredagen klockan 12 blev ett nytt dekret från Kongregationen för gudstjänstliv och sakramentsförvaltning offentligt. Dekretet bär titeln ”Magdalena” och i ett brev skrivet av ärkebiskop Arthur Roche, som är sekreterare vid kongregationen, presenteras dekretet som är skrivet på latin, den Heliga Stolens officiella språk. Vi läser i brevet:

”Genom den helige fadern Franciskus uttryckliga önskan har Kongregationen för gudstjänstliv och sakramentsförvaltning utfärdat ett nytt dekret, den 3 juni 2016, på Heliga Hjärtats högtid, genom vilket heliga Maria Magdalenas dag ska upphöjas i den romerska kalendern från minnesdag till festdag.

Beslutet är knutet till kyrkans aktuella strävan att djupare begrunda kvinnornas värdighet, den nya evangelisation och storheten i den gudomliga barmhärtighetens mysterium. Påven Johannes Paulus II uppmärksammade inte bara vikten av kvinnornas roll och mission i kyrkan, men också, och med särskild betoning, på den speciella roll som Maria från Magdala, hade som första vittne till den uppståndne Herren och som första budbärare till apostlarna om Herrens uppståndelse (jfr Mulieris dignitatem, n. 16). Sankta Maria Magdalena är ett exempel på sann och äkta evangelisation, det vill säga en evangelist som tillkännager påskens glada budskap.

Påven Franciskus tog detta beslut i samband med Barmhärtighetens Jubelår för att understryka vikten av detta kvinnliga helgon som visade en stor kärlek till Kristus och som var mycket älskad av Kristus, vilket Rabanus Maurus bekräftar - "dilectrix Christi et Christo plurimum dilecta ' (De vita beatae Mariae Magdalenae, Prologus) liksom Sankt Anselm av Canterbury - "electa dilectrix et dilecta Electrix Dei" (Oratio LXXIII att sanctam Mariam Magdalenam). Vidare identifierar den västerländska kristna traditionen, särskilt efter Gregorius den Store, Maria Magdalena, som den kvinna som hällde parfym i Simon fariséns hem, och syster till Lazarus och Martha.

Denna tolkning hade inflytande på västerländska kyrkliga författare och på den kristna konsten, liksom på liturgiska texter med anknytning till helgonet. Bollandisterna har mer än väl exponerat problemet med identifiering av de tre kvinnorna och beredde vägen för den liturgiska reformen av den romerska kalendern. Genom reformen av texterna hänvisar det romerska missalet, tidegärden och Martyrologium Romanum till Maria Magdalena. Det är säkert att Maria Magdalena var en i gruppen av Jesu lärjungar, att hon följde honom till korsets fot och till trädgården där graven låg, och att hon var ”den gudomliga barmhärtighetens första vittne"(Gregorius den store, Hom XL. I Evangelia , lib. II, Hom. 25,10).

Johannesevangeliet berättar att Maria Magdalena grät eftersom hon inte hade funnit Herrens kropp (jfr Joh 20, 11); och Jesus förbarmade sig över henne och lät henne se honom. Hennes tårar omvandlades till påskglädje.”

Msgr. Roche använder sig av både bibliska och liturgiska texter för att bättre kunna beskriva betydelsen av en helig kvinna som Maria Magdalena för dagens värld. Genom dessa texter av Gregorius den store, Rabano Mauro, Sankt Anselmo, Sankt Tomas av Aquino framgår hennes vittnesbörd om Herrens uppståndelse, hennes ödmjuka tårar, Jesu uppmaning till henne att söka det gudomliga mysteriet bortom den mänskliga förståelsen av uppståndelsen. Hon var det första vittnet och den första att vittna, och kallas av flera ”apostlarnas apostel – ”apostolorum apostola”.

”Därför är det med rätta som det liturgiska firandet av denna kvinna har samma grad som firandet av apostlarna i den romerska kalendern, och att hennes mission är ett exempel och en förebild för varje kvinna i kyrkan."
All the contents on this site are copyrighted ©.