2016-06-10 12:31:00

Påven Franciskus i morgonmässan: Stå upp, ta emot Gud och förkunna


Det kristna livet kan sammanfattas på tre sätt: Stå upp och ta emot Gud, lyssna på tystnaden, gå ut och förkunna. Det sa påven i mässan i Santa Martakapellet på fredagsmorgonen.

Om du så är en ångrande syndare som har beslutat att börja om från början med Gud eller en av Hans utvalda, så kan rädslan att inte klara av det komma över dig.

Påven fördjupade detta med hur man kan komma ur ”tunneln” och fokuserade på dagens liturgi, 1 Konungaboken 19, om profeten Elia. Påven ser honom som en vinnare som kämpade för tron och besegrade hundratals avgudadyrkare på berget Karmel.

För att möta Gud är det nödvändigt att se tillbaka till då människan skapades: upprätt och i vandring, sa påven och illustrerade det : ”Gå framåt! Bruka jorden och låt den växa och föröka er”. Gå ut och stå upp och gå ut som Elia. Påven ställde den retoriska frågan ”Hur kan vi då vara säkra på att det är just Gud vi möter?” och svarade att för att möta Herren måste vi gå in i oss själva och lyssna på tystnaden, för det är där Han talar.

Profeten Elia ombads att gå ut och påven sa att vi modigt ska vandra och förkunna Herrens budskap och missionera och inte stänga in oss i vår egen bekvämlighet.

Påven sa: ”Vi måste alltid söka Herren. Vi vet alla hur det är i dåliga stunder då vi dras ner. Mörka ögonblick utan tro när vi inte ser horisonten och vi inte klarar av att resa oss upp. Alla vet hur det är! Men Herren kommer och förnyar oss med brödet och Hans styrka och säger: ’Res dig upp och gå framåt! Vandra!’

Påven Franciskus avslutade sin predikan med sammanfattningen att vi måste stå upp och vandra för att möta Gud och sedan vara öppna i hjärtat för då säger Han: ’Det är Jag’ och då blir tron stark.

”Är tron till för mig för att jag ska ta hand om den? Nej, den är för att gå och ge den till andra, missionera och smörja andra.”
All the contents on this site are copyrighted ©.