2016-06-10 18:03:00

Jubileum chorých v Ríme: liturgické podujatia i ošetrenie bezdomovcov


Vatikán 10. júna – V Ríme sa dnes začalo Jubileum chorých, ktoré potrvá do nedele 12. júna. Večer o 17. hodine sa kostol oratoriánov Santa Maria in Vallicella neďaleko Vatikánu stal dejiskom nezvyčajnej katechézy zameranej osobitne na nevidiacich a nepočujúcich. Viedol ju známy redemptorista páter Cyril Axelrod, ktorý je sám bez zraku a sluchu. Prítomní mohli katechézu sledovať aj prostredníctvom posunkovej reči a hmatových znakov. Páter Axelrod je známy najmä v Číne, Južnej Afrike a Veľkej Británii, no navštívil už i Slovensko.

Program Jubilea chorých oficiálne predstavili 9. júna v Tlačovom stredisku Svätej stolice predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie Mons. Rino Fisichella, sekretár Rady Mons. José Octavio Ruiz Arenas a napokon podsekretár Rady Mons. Graham Bell.

Počas Jubilea chorých sú na štyroch miestach v blízkosti hlavných rímskych bazilík tzv. „Body zdravia“, kde sa môžu najmä rímski bezdomovci dať bezplatne ošetriť. Tieto služby zabezpečí 350 dobrovoľníkov. Všeobecné i špecializované vyšetrenia (napr. kožné, pediatrické, gynekologické, mamografické) bude môcť od piatka do nedele absolvovať okolo 700 osôb.

Pri svätej omši s pápežom Františkom v nedeľu 12. júna o 10.30 budú osobitne zapojení chorí a hendikepovaní. Asistovať bude nepočujúci diakon z Nemecka, prvé čítanie bude mať na starosti postihnutá osoba zo Španielska a druhé čítanie v angličtine prečíta nevidiace dievča za pomoci Braillovho písma. Všetky čítania budú simultánne prezentovať v posunkovej reči nepočujúce osoby z rôznych krajín. Modlitby veriacich v rozličných jazykoch prednesú samotní chorí.

Medzi miništrantmi budú v nedeľu aj chlapci s Downovým syndrómom a s mentálnym postihnutím. Vôbec po prvý raz predvedú na Námestí sv. Petra „čítanie“ Evanjelia v dramatizovanej podobe, aby tak liturgický text pochopili najmä pútnici s mentálnym znevýhodnením. Dramatizáciu bude robiť skupinka z radov hendikepovaných.

Ešte pred svätou omšou bude od 9.00 na Námestí sv. Petra program s mottom „Keď som slabý, som silný“. So svedectvom sa podelí Enrico Petrillo, manžel Chiary Corbellovej, ktorá zomrela v 28. rokoch na nádor objavený v období tehotenstva. O svoj príbeh sa podelí aj rodina s dvomi invalidnými deťmi, ako aj už spomenutý páter Cyril Axelrod. Svoje svedectvo rozpovie aj manželský pár postihnutý degeneratívnou neurologickou chorobou a prítomných pozdraví prostredníctvom videa Jean Vanier, zakladateľ komunity ArchaViera a svetlo.

Počas svätej omše vystavia obraz Panny Márie Salus infirmorum, ktorý sa uchováva v rímskom kostole kamiliánov zasvätenom sv. Márii Magdaléne (S. Maria Maddalena in Campo Marzio). Ako vysvetlil Mons. Fisichella, vzácny obraz od neznámeho autora zo 16. storočia kostolu darovala istá rímska šľachtičná v roku 1619 po tom, ako boli jej modlitby pred týmto obrazom za uzdravenie z choroby zázračne vyslyšané. Odvtedy je uctievaný ako pomoc všetkým osobám, ktoré sužujú choroby.

Predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie pri tlačovej konferencii uviedol aj aktuálny štatistický údaj o počte zaevidovaných pútnikov, ktorí doteraz prišli do Ríma na rôzne podujatia Svätého roka milosrdenstva spojené s návštevu štyroch hlavných bazilík a Svätej brány pútnickej svätyne Divino Amore. Ich počet dosiahol číslo 9 100 935. -bp, jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.