2016-06-09 14:14:00

Popiežius: Jėzus mus moko sveiko realizmo


Ketvirtadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje, homilijoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie „krikščioniškąjį realizmą“, tai yra apie tą sveiką nuosaikumą ir nuovokumą, kurio Jėzus mokė savo apaštalus ir sekėjus.

„Jeigu teisumu neviršysite Rašto aiškintojų ir fariziejų – neįeisite į dangaus karalystę“, įspėja Jėzus šios dienos Evangelijoje. Jis prašo ne skrupulingai laikytis priesakų raidės, bet su meile žiūrėti į brolį. Jėzaus laikais žmonės buvo pasimetę, nes tautos vadovai vieną skelbė, o kitą darė. Jie nedavė pavyzdžio žmonėms, o kaip tik priešingai – piktino savo nenuosekliu elgesiu.

„Kiek kartų mes Bažnyčioje girdime apie panašius dalykus. Kiek kartų! Tas kunigas, tas vyras, ta katalikų veikėja, tas vyskupas, tas popiežius sako: ‚jūs taip privalote elgtis‘, o jie patys elgiasi priešingai. Tai Dievo tautą įžeidžiantys papiktinimai, trukdantys Dievo tautai augti, žengti pirmyn. Taip pat ir anais laikais Dievo tauta matė Rašto aiškintojų ir fariziejų kietumą, o kai Dievas atsiųsdavo pranašą, trumpai juo pasidžiaugus, anie jį nužudydavo. Nebuvo vietos pranašams. Jėzus ir sako fariziejams: jūs persekiojate ir žudote pranašus, jūs žudote tuos, kurie atneša gaivaus oro dvelksmą“.

Nei griežtas legalizmas, nei niekuo nepagrįstas idealizmas nieko gero neduoda, - sakė popiežius. Dėl to Jėzus, kuris mus gerai pažįsta, prašo gerai daryti tai ką esame pajėgūs daryti. Dažnai būna sunku pasiekti tobulumą, tačiau privalome gerai daryti tai kas mūsų galioje. „Tai yra katalikų Bažnyčios realizmas. Bažnyčia niekada nemoko „viena arba kita“. Tai nebūtų katalikiška. Bažnyčia moko: „viena ir kita“. Jei sieki tobulybės – tai pirma susitaikyk su savo broliu. Neplūsk jo. Mylėk. O jei atsiranda rimtų problemų, tai bent susitaikyk, kad nekiltų tarp jūsų karas. Tai katalikiškas realizmas. Sakyti „viskas arba nieko“ – ne katalikiška, eretiška. Jėzus yra su mumis. Jis mums siūlo idealą, jis mus veda link idealo, bet neuždaro mūsų įstatymo narve. Jis mums sako: darykite ką galite. Jis mus supranta. Šito Viešpats mus moko.“

Darykite ką galite; susitarkite, kad nebūtų tarp jūsų karo. „Leiskite man panaudoti gal kiek neįprastą apibūdinimą – tai mažasis derybų šventumas, - kalbėjo Pranciškus. ‘Aš žinau, kad visko negaliu pasiekti, nors ir noriu visko, dėl to aš tariuosi su tavimi, mes vienas kitos neplūstame, nekariaujame, gyvename taikoje‘. Jėzus yra didis.  Jis mus išvaduoja iš mūsų menkystės. Taip pat ir iš to nekatalikiško idealizmo. Prašykime Viešpatį, kad jis mums padėtų išsivaduoti iš griežtumo, kad galėtume laisvi šlovinti Viešpatį. Temoko jis mus tarpusavy susitaikyti. Temoko daryti tai kas mūsų galioje.“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.