2016-06-08 16:04:00

Jesu underverk i fokus under påvens allmänna onsdagsaudiens


Under onsdagens allmänna audiens fortsatte påven Franciskus sin trosundervisning om barmhärtighet, en pågående katekes under hela Barmhärtighetens jubelår. Denna morgon utgick påven från bröllopsfesten i Kana för att tala om det ständiga behovet av att förnya vår kärlek till Herren. Till de engelsktalande pilgrimerna sa påven: 

”Kära bröder och systrar: I vår fortsatta katekes under Barmhärtighetens  jubelår, reflekterar vi nu över Jesu första underverk, förvandlingen av vatten till vin vid bröllopsfesten i Kana. Evangelisten Johannes kallar passande dessa mirakel för "tecken", för genom dem uppenbarar Jesus Faderns barmhärtiga kärlek. Jesu val av en bröllopsfest pekar på den djupare innebörden i detta mirakel. Det är ett tecken på det nya förbundet som han kom för att inviga - den messianska banketten som har  utlovats vid tidens slut, där han är brudgummen och kyrkan hans brud.”

Genom att förvandla vattnet som sparats för en rituell rening till nytt vin, markerar Jesus att han är uppfyllelsen av lagen och profeterna. Marias ord till tjänarna att göra som Jesus säger - kan fungera som en uppmaning till kyrkans liv. Vi är kallade att ständigt förnya vår kärlek till Herren, och dra nytt vin, nytt liv, från hans frälsande sår. Miraklet i Kana påminner oss om att vi är inbjudna, som medlemmar i Herrens familj, kyrkan, att närma oss honom i tro, och så dela bröllopsfestens glädje, det nya och eviga förbundets fest.”
All the contents on this site are copyrighted ©.