2016-06-07 13:13:00

Popiežius: Krikščionis – šviesa ir druska kitiems


Antradienio Evangelijoje kalbama apie šviesą ir druską. Jėzus naudoja paprastus, visiems suprantamus žodžius, kad visus pasiektų jo skelbiama žinia, sakė popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Krikščionis turi būti kaip šviesa ir druska, nes ir šviesa, ir druska sukurtos ne dėl savęs pačių, bet dėl kito: šviesa – kad apšviestų; druska – kad suteiktų skonį, saugotų nuo sugedimo.

„Ką krikščionis turi daryti, kad jo šviesa niekada neužgestų ir druska nenustotų sūrumo? – klausė Pranciškus. Kas yra ta aliejaus atsarga? Kas yra ta krikščionio „baterija“, kurios dėka jis gali šviesti? Atsakymas paprastas – tai malda. Tu gali daryti daug dalykų, daug darbų, taip pat ir gailestingumo darbus; tu gali daryti didelius darbus Bažnyčios labui – universitete, mokykloje, ligoninėje; tau gali pastatyti paminklą kaip Bažnyčiai nusipelniusiam geradariui – tačiau jei tu nesimelsi, viskas skendės tamsoje. Kiek daug darbų lieka tamsoje dėl šviesos stygiaus, dėl maldos stygiaus. Malda maitina krikščionio šviesą ir viską apšviečia.“

Taip pat ir druska skirta ne tam, kad save pačią pasūdytų. „Druska yra druska tuomet kai ji beriama. Tokia turi būti ir krikščionio laikysena – aukotis kitiems, pasūdyti gyvenimą Evangelijos žinia, suteikti jam skonį. Ne save išsaugoti, bet aukotis. Druska skirta ne pačiam krikščioniu, bet tam, kad jis ją bertų kitiems. Krikščionis apdovanotas druska ne tam, kad sau ją pasilaikytų, bet kad kitiems dovanotų. Abu šie dalykai – šviesa ir druska – skirti dovanojimui. Šviesa nešviečia sau pačiai ir druska pati sau nesuteikia skonio.“

Žinoma, pridūrė popiežius, galėtų kilti klausimas: kaip ilgam užteks druskos ir šviesos, jei ją be pertraukos dovanosime? Atsakymą randame šios dienos pirmajame skaitinyje – Pranašą Eliją priėmusį našlė pasitikėjo Dievu ir miltų bei aliejaus atsargos jas namuose neišseko. Pasak Pranciškaus, panašiai yra ir su krikščionimis: krikšto metu mums padovanota šviesa ir druska neišseks, jei mes jas dovanosime kitiems.

Popiežius Pranciškus antradienio homiliją baigė raginimu: „Šviesk kitiems savąja šviesa ir saugokis pagundos šviesti sau pačiam. Krikščionis neturi būti kaip tas kuris stovi prieš veidrodį ir šviečia sau pačiam. Saugokis pagundos mėgautis savo paties skoniu. Būk šviesa, kuri šviečia ir druska, kuri suteikia skonį.“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.