2016-06-07 00:00:00

Europos kalėjimų kapelionai: skatinti kalinių taikumą, pakantą ir susipratimą


Baigėsi kalėjimų kapelionų iš visos Europos susitikimas Europos Tarybos būstinėje Strasbūre. Jame dalyvavo iš viso apie šešiasdešimt asmenų – katalikų ir ortodoksų kunigai, taip pat protestantų ir evangelikų pastoriai, kaip ir keletas musulmonų, atliekančių panašią tarnystę kalėjimuose, Europos tarybos nariai ir tarptautinių organizacijų atstovai. Penktadienį pasibaigus susitikimui paskelbtas pareiškimas, kuriame Europos kalėjimų kapelionai priminė pareigą gerbti kalinių orumą ir religijos laisvę.

Kartais kaliniai gyvena itin sunkiomis sąlygomis, tačiau tai nepaneigia fakto, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą, nepaneigia kalinio orumo ir žmogaus teisių. Kapelionai teigiamai įvertino Europos tarybos gaires dėl tarnystės kalėjimuose, primindami būtinumą, kad  kalėjimuose būtų gerbiama kalinių žodžio ir religijos laisvė. Pagarba religijos laisvei ne tik suderinama su gyvenimu kalėjimuose, bet drauge yra lemtingas faktorius kovoje su kraštutiniu smurtu, patikino pareiškime kalėjimų kapelionai. Pasak jų, sielovadinė veikla kalėjimuose yra teigiamas veiksnys, todėl, kad bendradarbiavimo dvasioje gali ugdyti pagarbą kalinių asmeniui ir skatinti kalinių savitarpio pagarbą.

Kalėjimų kapelionai gali būti svarbus įrankis, ugdantis pagarbą asmenims išpažįstantiems kitą tikėjimą, nes autentiškas dvasingumas visuomet veda į taiką ir pagarbą kitam. Siekiame tarnauti kalėjimuose esančių asmenų dvasinei gerovei ir ugdyti skirtingų religinių įsitikinimų arba asmenų be religinių įsitikinimų taikingumą, pakantą, susipratimą, pareiškė kalėjimų kapelionai.

Susitikimo dalyvius pasveikino popiežius Pranciškus, kuris švęs Kalinių jubiliejų Romoje lapkričio 6 dieną, primindamas, kad kaliniai, jų gerovė yra Bažnyčios gyvenimo ir dėmesio centre. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.