2016-06-06 15:19:00

Pranciškus: Palaiminimai kaip navigatorius leidžia nustatyti teisingą kursą


Evangeliniai palaiminimai, tarsi navigacinis prietaisas, parodo krikščioniui teisingą gyvenimo kursą, pasakė pirmadienį rytmetinėse Mišiose popiežius Pranciškus, kuris Mišių homilijoje be kita ko perspėjo nepaslysti ant turtų, tuštumo ir egoizmo stabmeldysčių laiptelių, kuriuos pavadino krikščionybės „anti-įstatymu“.

Krikščionys, kad nepasiklystų tikėjimo kelyje, turi patikrintą navigatorių: Palaiminimus. Nesilaikymas jų siūlomos krypties galėtų reikšti paslydimą ant trijų stabmeldystės laiptelių. Apie Palaiminimus buvo kalbama pirmadienio Mišių skaitinyje iš Evangelijos pagal Matą, kuriame pristatomas garsusis Kristaus „Kalno pamokslas“. Kristus išmokė naujo įstatymo, kuris nepanaikino senojo, o jį patobulino, pilnutinai užbaigė.

Palaiminimai yra naujasis įstatymas

Palaiminimai yra Viešpaties naujasis įstatymas mums, sakė popiežius. Palaiminimai nustato kursą, maršrutą ir yra mūsų krikščioniškojo gyvenimo navigatorius. Būdami šiame kelyje orientuojamės pagal navigatoriaus parodymus: pagal juos galime žengti pirmyn krikščioniškojo gyvenimo keliu. Popiežius paminėjo ne tik palaiminimus, bet ir grėsmingus įspėjimus, kurie Luko Evangelijoje įvardijami tuoj po pasakojimo apie palaiminimus: vargas turtuoliams, sotiems, besijuokiantiems ir tiems, kuriuos visi giria. Popiežius, beje, pakartojo ką daug kartų yra sakęs apie tai, kad turtai savyje yra geras dalykas, tačiau blogai, kai prie turtų prisirišama ir tai jau virsta stabmeldyste.

Tai – „anti-įstatymas“, klaidinantis navigatorius. Įdomu, tačiau būtent minėtieji „anti-įstatymo“ laipteliai veda į pražūtį taip, kaip Palaiminimai yra laipteliai, leidžiantys žengti pirmyn į gyvenimą,-  sakė Pranciškus ir tęsė: - Į pražūtį vedantys laipteliai yra prisirišimas prie turtų, nes man nieko nereikia. Tuštybė irgi... kad visi mane tik girtų! Visi giria, jaučiuosi svarbus, daug smilkalų ir manau, kad esu teisus, ne kaip kiti. Popiežius siūlė prisiminti parabolę apie fariziejų ir muitininką: „Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks, kaip šis muitininkas“: Dėkoju, Viešpatie, kad esu toks geras katalikas, ne kaip šis mano kaimynas, mano kaimynė“. Tačiau taip įvyksta kasdien! Paskui antra - tuštybė, ir trečia – pasipūtimas, kuris užsklendžia širdį.

Aptardamas palaiminimus Pranciškus išskyrė vieną sakydamas, kad nors jis nėra raktinis visų palaiminimų, tačiau verčia susimąstyti: Palaiminti romieji. Romumas.

Jėzus apie save sako: Mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. Romumas yra būdas, labai priartinantis prie Jėzaus. Tuo metu priešingas elgesys tik atneša supriešinimą, karus... daug kitų blogų dalykų, kurie įvyksta. Tačiau romumas, širdies romumas, nėra tuščias, ne, tai visai kas kita. Tai gilus Dievo didybės supratimas ir adoracija. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.