2016-06-04 12:48:00

Papa odobrio 'ad experimentum' statut novog Dikasterija za laike, obitelj i život


Danas je Sveti Otac, prema prijedlogu vijeća kardinala, odobrio ad experimentum statut novog Dikasterija za laike, obitelj i život, koji će od 1. rujna ove godine pripojiti sadašnje Papinsko vijeće za laike i Papinsko vijeće za obitelj. Tog će datuma oba vijeća prestati sa svojim funkcijama te će biti ukinuta, uz obustavu odgovarajućih članaka apostolske konstitucije Pastor bonus – stoji u priopćenju Tiskovnog ureda Svete Stolice.

Dikasterij za laike, obitelj i život, prema novoodobrenom statutu, ima ovlasti za promicanje života, apostolata vjernika laika, pitanja pastoralne skrbi obitelji i njezina poslanja prema Božjem naumu, te za skrb i podršku ljudskoga života. Dikasterijem predsjeda pročelnik, a pomaže mu tajnik, koji može biti laik, te tri laika podtajnika. Dikasterij je podijeljen u tri odijela: za vjernike laike, za obitelj i za život, a svakim predsjeda jedan podtajnik. Članovi Dikasterija bit će – među ostalim – laici: muškarci i žene, oženjeni i u celibatu.

Na odjel za laike spada „animiranje i poticanje promocije poziva i poslanja vjernika laika u Crkvi i u svijetu“ To uključuje i promicanje studija kako bi se „doprinijelo doktrinarnom produbljivanju tema i pitanja“ koji se tiču laika. Odjel za obitelj pak promiče pastoralnu skrb za obitelj, brine za njezino dostojanstvo i dobro utemeljeno na sakramentu ženidbe. Također prati aktivnosti ustanova, udruga, pokreta i katoličkih organizacija koje su organizirane oko obitelji.

Brine se, među ostalim, i za produbljene nauka o obitelji i njegovo katehetsko prenošenje te pruža naputke za formativne programe za zaručnike i mlade bračne parove. Također ima izravnu svezu s Papinskim institutom Ivan Pavao II. za studiji braka i obitelj, bilo s glavnim sjedištem, bilo s pridruženim ustanovama, u promicanju proučavanja braka, obitelji i života.

Odjel za život podržava i koordinira inicijative u korist odgovornog roditeljstva i brige za ljudski život od začeća do prirodne smrti. Promiče i potiče organizacije koje pomažu ženama i obiteljima u prihvaćanju i skrbi za dar života, osobito u slučaju teške trudnoće i sprječavanja pobačaja. Podržava i programe za pomoć ženama koje su izvršile pobačaj. Papinska akademija za život je povezana s novim Dikasterijem, koji se koristi njezinim kompetencijama – stoji u statutu odobrenom ad experimentum.
All the contents on this site are copyrighted ©.