2016-06-04 16:44:00

Påven Franciskus i privat audiens med schejka Moza bint Nasser från Qatar


Idag kl 11:00, tog påven Franciskus emot schejka Moza bint Nasser under en privat audiens i det Apostoliska palatset. Schejka Moza bint Nasser är ordförande i Qatar Utbildningsstiftelse, för utbildning, vetenskap och samhällsutveckling.

Under den privata audiensen berättade hon för påven Franciskus om hennes många aktiviteter inom områdena utbildning och social utveckling på nationell och internationell nivå, och om den allvarliga skolsituationen i olika konfliktområden. Påven uppmuntrade henne i hennes arbete.

Mötet var mycket hjärtligt och varade i cirka 30 minuter. Som gåva till den helige fadern gav schejka Moza bint Nasser ett värdefull manuskript med evangelierna på arabiska, rikt dekorerade: Manuskriptet på 123 sidor var från det ottomanska riket, skrivet med Naskh kalligrafi, på 1700-talet.

Påven Franciskus gav henne en medaljong med fredsymbolen en olivkvist, och en kopia av sin encyklika Laudato si’ på arabiska.

Därefter fortsatte samtalen på statssekretariatet, mellan schejka Moza bint Nasser och  ärkebiskop Giovanni Angelo Becciu, och Msgr. Michael F. Crotty. Samtalet fokuserade på det katolska samfundet i Qatar. Därefter fortsatte man till Rafaels våning i det apostoliska palatset där de undertecknande ett ”Memorandum of Understanding” mellan Vatikanbiblioteket och Qatars stiftelse för utbildning, vetenskap och samhällsutveckling på uppdrag av Qatars nationalbibliotek. Avtalet undertecknades för Qatar Foundations Hamad Al Kuwari och prefekt vid Vatikanbiblioteket, Msgr. Cesare Pasini.

De 80.000 manuskript som bevaras på Vatikanbiblioteket, är ingår i ett digitaliseringsprojekt som har pågått sedan 2010. I denna samling manuskript på Vatikanbiblioteket  ingår manuskript om Qatars historia, kultur, arv och vetenskap, liksom de arabiskagulfstaterna andra islamiska regioner. Vatikanbiblioteket och Qatars nationalbibliotek, delar, tillsammans med Qatar Foundation, ett gemensamt intresse för att göra dessa manuskript tillgängliga för alla i digital form för utveckling av forskning. En kommitté har därför fastställts, som kommer att arbeta för att de olika delarna i avtalet - bevarande, restaurering, digitalisering, beskrivning och tillgänglighet – av de manuskript som relaterar till historia, kultur, arv och vetenskapen om Qatar, de arabiska gulfstaterna och andra islamiska regioner.
All the contents on this site are copyrighted ©.