2016-06-04 16:15:00

Franciszek powołał dykasterię ds. laikatu, rodziny i życia


Ojciec Święty, na wniosek Rady Kardynałów, zatwierdził „ad experimentum” statut nowej watykańskiej dykasterii ds. osób świeckich, rodziny i życia. Rozpocznie ona pracę 1 września 2016 r. W jej skład wejdą obecne Papieskie Rady ds. Świeckich i ds. Rodziny. Połączona z nią będzie również Papieska Akademia Życia. Zgodnie ze statutem do kompetencji nowej dykasterii należeć będą te sprawy, które mają związek z promocją i ochroną życia, apostolstwem świeckich oraz duszpasterstwem rodziny i jej misją.

Dykasterią będzie kierował prefekt wspomagany przez sekretarza, którym może być osoba świecka, a także trzech świeckich podsekretarzy wspieranych przez duchownych i członków laikatu reprezentujących, na ile to możliwe, różne regiony świata. Strukturalnie stanowić ją będą trzy sekcje: ds. świeckich, rodziny i życia. Na czele każdej z nich będzie stał podsekretarz.

Celem nowej dykasterii będzie animowanie i wspieranie działań promujących powołanie i misję laikatu w Kościele i w świecie. Chodzi tu zarówno o osoby żyjące samotnie, jak i małżonków, a także członków stowarzyszeń, ruchów i wspólnot, ze szczególnym uwzględnieniem ich konkretnej misji. Będzie ona także promować duszpasterstwo rodziny, jej godność i dobro w oparciu o sakrament małżeństwa. Bezpośredni związek z nową dykasterią będzie miał także Papieski Instytut Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną.

lg/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.