2016-06-03 17:14:00

Vatikanens publicerar sin officiella biografi över moder Elisabeth


Vatikanen har nu publicerat den officiella biografin över den saliga Maria Elisabeth Hesselblad som kommer att läsas upp under hennes helgonförklaring på söndag. Livsteckningen lyder:

”Maria Elisabeth Hesselblad föddes i Sverige den 4 juni 1870 som det femte av tretton barn. Hon döptes lutherskt och emigrerade till Amerikas Förenta Stater när hon var 18 år gammal. Under många år (från 1888 till 1904) arbetade hon flitigt som sjuksköterska på Roosevelt Sjukhuset i New York. Då hon mötte de sjuka och lidande patienterna förfinades hennes mänskliga och andliga känslighet och hon blev allt mer lik sin landsmaninna den heliga Birgitta. Ända sedan sina ungdomsår längtade Maria efter att få se Kristi hjords enhet. Vägledd av en lärd jesuit studerade hon den katolska läran och hon tog genom ett medvetet beslut emot hela den katolska tron. Hon döptes, under villkortet om hennes tidigare dop inte var giltigt, på den Saliga Jungfru Marias Upptagning till Himmelens Högtid år 1902. 1904 flyttade hon till Rom och med särskilt tillstånd från den helige påven Pius X fick hon bära den heliga Birgittas dräkt i det hus är helgonet hade levt sitt jordiska liv men som nu hade övertagits av karmeliter.”

”Vägledd av den Helige Ande grundade hon dem romerska grenen av den heliga Birgittas orden (1911) som ett svar på tidens tecken och omständigheter. Hennes apostolat inspirerades av drömmen om ’Ut omnes unum sint’ (’Att de alla må bli ett’) och detta fick henne att ge sitt liv till Gud för att återförena Sverige med Rom. Med stort mod och tillförsikt återförde hon birgittasystrarna till Sverige, först till Djursholm 1923 och sedan till Vadstena 1935.”

”Hela hennes liv kännetecknades av ständiga kärleksgärningar. Under Andra Världskriget gav hon många förfölja judar en tillflyktsort och hon förvandlade de birgittinska konventen till platser där hennes andliga döttrar delade ut mat och kläder till de nödlidande. Den 24 april 1957, efter ett långt liv präglat av lidande och sjukdomar, dog hon i den heliga Birgittas hus i Rom. Hennes birgittinska systrar, prästerna och de fattiga, som vördade hennes som de fattigas moder och andliga vägledare, vittnade alla om hennes helighet. Hon saligförklarades av den heliga påven Johannes Paulus II den 9 april under Jubelåret 2000.”
All the contents on this site are copyrighted ©.