2016-06-03 17:46:00

Birgittasystrarnas bön till heliga Maria Elisabeth Hesselblad


Inför moder Elisabeths helgonförklaring har Birgittasystrarna gett ut bönekort med en bön till det nya helgonet.

”Heliga Maria Elisabeth Hesselblad, sedan barnsben bad du Gud Fadern att Han skulle ge dig den Helige Ande, det kärleksfulla Ljuset, för att vägleda dig i ditt sökande efter den frälsande Sanningen, Kristi Flocks enda näring. Den hängivna kontemplationen över den Korsfäste Kristus, uttrycket för den Treenige Gudens kärlek förvandlade dig dag för dag till en ’pilgrim för Kyrkans Enhet’ och till de ’Fattigas Moder’. Lär oss att förstå genom dagliga övningar hur vardagens kärleksfulla och ödmjuka tjänande kan bli det främsta redskapet för att bygga en enad kristen gemenskap och en fridfull mänsklighet.

Låt oss genom din förbön få nåden från Herren att likt dig bli Kyrkans enhets pilgrimer och uttrycksfulla tecken på Faderns barmhärtighet för alla människor, särskilt för de mest ödmjuka och de mest behövande.

Heliga Maria Elisabeth, be för oss till den Treenige Guden tillsammans med Maria, Herrens och Kyrkans Moder, och med den heliga Birgitta av Sverige, din älskade lärare.

Amen.”
All the contents on this site are copyrighted ©.