2016-06-03 15:26:00

Светият Престол е обезпокоен за враждебния език в Европа към малцинствата


Светият Престол е „дълбоко обезпокоен за нарастващото разпространение в европейския континент на все по-враждебния език към националните малцинства“. Това посочи представителя на Светия престол, монс. Януш Урбанчик, по повод представянето във Виена на Доклад за малцинствата, изготвен от Организацията за сигурността и сътрудничеството в Европа (ОССЕ).

В изказването си постоянният наблюдател на Светия Престол към ОССЕ подчерта, че в Европа „все повече се чуват думи на омраза, думи, които могат да се превърнат в насилствени актове и конфликти в широк мащаб. Предотвратяването на езика на омразата, означава да се предотвратят конфликтите и да се насърчи мира и стабилността в нашия регион“, каза монс. Урбанчик.

Според ватиканският представител „трябва да се избягват грешките, започващи често с присмех или други форми на социално изключване и които на свой ред водят до дискриминационни актове – понякога дори заложени в законодателството – и пораждат нетърпимост, която се превръща в насилие“.

Постоянният представител на Светия Престол към ОССЕ разобличи „нарастването на политическите речи, насочени срещу националните малцинства или използващи изградените за тези малцинства стереотипи, за насърчаването на определени политически програми. Това е тенденция, която трябва да бъде преборена чрез нарастващото присъствие в политиката на всички граждани“, посочи епископът.

За тази цел, монс. Урабнчик посочи, че „възпитанието, преди всичко на младежите, има ключова роля в предотвратяването на конфликтите и насърчаването на истинската толерантност и недискриминацията“. Затова, Светият Престол пожелава да бъдат насърчени възпитателни програми „за по-доброто разбиране и по-голямо уважение за различните култури, етноси и религии. Програми, които разпространяват универсалните ценности като зачитането на достойнството на всеки човек, солидарността между хората и почитта към религията на другите“.

svt/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.