2016-06-02 12:27:00

Mirė Bažnyčios Lietuvoje geradarys mons. Gerhardas Lange


Mirė didelis pasaulio ir Lietuvos geradarys monsinjoras Gerhardas Lange, Telšių ir Panevėžio katedrų kanauninkas. Šis žmogus yra padaręs didelę daugybę gerų darbų. Juos vargiai galima suskaičiuoti, Vatikano radijui atsiųstame laiške rašo vysk. Jonas Kauneckas.

Vokietijoje Essen-Katernberg pastatė šv. Alberto Didžiojo bažnyčią su klebonija ir parapijos namais, įrengė didelius vargonus. Genselkirchen-Rotthausen atnaujino Marijos dangun žengimo bažnyčią, 45 registrų vargonus, pastatė parapijos salę 200 vietų, biblioteką, 2 vaikų darželius.

Jo kilnius darbus galima pamatyti net Ganoje – ten jis vienoje vyskupijoje pastatė ligoninę, kitoje – katedrą, o trečiai nupirko automobilį greitajai pagalbai su visa įranga gelbėti nelaimės ištiktuosius. Fielmua pastatė šv. Pauliaus bažnyčią, varpus su elektronikos valdymu, kliniką, parapijos salę 250 vietų.

Lietuvoje su jo parama pastatytas Telšių Borisevičiaus gimnazijos priestatas (salė, koplyčia, biblioteka, kelios klasės). Įtaisyti varpai kelioms bažnyčioms (vieno komplekto varpų įrengimas kainavo nuo 45 iki 90 tūkstančių eurų): Telšių katedrai,  Naujosios Akmenės bažnyčiai (čia taip pat jis padovanojo vargonus, pinigais pagelbėjo pastatyti bažnyčią), Kaltinėnų bažnyčiai, Plungės bažnyčiai, Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčiai, Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčiai, Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčiai, Pandėlio bažnyčiai, Naujamiesčio bažnyčiai (prieš tai didele pinigine auka parėmė tos bažnyčios atstatymą).

Norėdamas nupirkti Naujamiesčio bažnyčiai keturis varpus, jis nebeturėjo pinigų, todėl bankui įkeitė savo namą, o už gautus pinigus – 45 tūkstančius eurų – nupirko ir varpus, ir visą reikiamą elektrinę įrangą jiems.

Daugelis panevėžiečių ir visi naujamiestiečiai puikiai mena iki širdies gelmių sukrėtusį 2007 metų rugpjūtį, kai kilęs gaisras nuniokojo Dievo namus Naujamiestyje. Dabar Šv. Mato bažnyčia jau baigta sutvarkyti. Vyskupas Jonas Kauneckas ir kunigai buvo nustebinti tokios dosnios dovanos. J. Kauneckas yra teigęs, kad G. Langė nesibaimina dėl paskolos: „Jei mirsiu neatidavęs skolos, tegu bankas paima mano namą“. Pasak J. Kaunecko, geradarys džiaugiasi atlikęs naudingą darbą – Naujamiesčio bažnyčioje vėl gaudžia varpai.

Dvasininkui iš Vokietijos tokios dovanos – įprastas dalykas. Lietuvoje atliktus jo darbus sunku net suskaičiuoti. Juos įvertino prezidentas Valdas Adamkus – kunigui G. Langei įteikė ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžių. Jis yra Telšių ir Panevėžio katedrų garbės kanauninkas, Katalikų Bažnyčios monsinjoras (popiežius Benediktas 16 tai paskelbė 2007 metais), Telšių, Plungės ir Naujosios Akmenės miestų garbės pilietis – visi tie titulai suteikti atsidėkojant už atliktus darbus.

Monsinjoras Gerhardas Lange laidojamas šeštadienį, birželio 4 d. Arnsberge Vokietijoje. Vyskupas Jonas Kauneckas kviečia visus melstis už šį nepaprastą geradarį.
All the contents on this site are copyrighted ©.