2016-06-01 08:29:00

Religiösa ledare i Kenya: Hitta fredliga lösningar


“Nej till konflikt mellan de två politiska lägren. Särskilt tvisten om den oberoende valkommissionen är ett hot mot fred, sammanhållning och enighet mellan kenyaner" säger de religiösa ledarna i Kenya i ett uttalande med titeln "För kärleken till vårt land, kom så talas vid”.

Uttalandet undertecknades efter  ett möte vid de heliga Josefs små döttrars reträttscentrum i Karen i Kenya, där Kenyas biskopskonferens deltog tillsammans med representanter från andra kristna samfund, islam och hinduismen.

De religiösa ledarna understryker vikten av en omedelbar lösning på den extrema polarisering på det politiska planet inför valet 2017 för att förhindra en hotande kris, som skulle kunna försvåra valet och störta landet med våldsamma följder.

I uttalandet beklagar ledarna även sorgen för familjerna till offren för olyckan som skedde i samband med en demonstration den 23 maj - en demonstration från oppositionens håll där man bad om ett upplösande av valkommissionen som anklagas för  att vara partisk.

De religiösa ledarna inbjuder till dialog mellan de två politiska lägren och påminner politikerna om att de har ansvaret för om landet faller samman i anarki.
All the contents on this site are copyrighted ©.