2016-06-01 16:28:00

Popiežius priėmė džainistus


„Vieningai puoselėkime Žemės apsaugos idealą suprasdami, kad rūpinimasis kūrinijos apsauga drauge yra rūpinimasis žmonijos apsauga“, pasakė Šventasis Tėvas Pranciškus jį trečiadienį aplankiusiems Džainologijos Instituto ir juos lydėjusiems Romos kurijos atstovams. Tarptautinio Džainologijos Instituto delegaciją, vadovaujamą Instituto pirmininko Nemu Chandaria Šventajam Tėvui pristatė Popiežiškosios tarpreliginio dialogo Tarybos pirmininkas kardinolas Jean-Louis Tauran. Popiežius svečiams pasakė trumpą kalbą.

Kūrinija yra Dievo Kūrėjo atspindys; kūrinija – tai gamtos ir mūsų pačių gyvenimo veidrodis.

Mes visi mylime Žemę motiną, nes ji suteikė gyvybę ir mus saugoja, pridursiu: ji yra sesuo Žemė, kuri lydi mus gyvenimo keliu. Tačiau mums tenka uždavinys ją kažkiek rūpintis, panašiai kaip rūpinamės motina arba seserimi: atsakingai, jautriai, taikiai.

Popiežius Pranciškus padėkojo džainistams už visą ką daro rūpindamiesi Žeme, kviesdamas vieningai puoselėti Žemės apsaugos idealą: siekime, kad mūsų motina ir sesuo Žemė būtų prižiūrima; būkime tikri, kad rūpintis ir saugoti kūriniją, Žemę, reiškia rūpintis visos žmonijos apsauga.

Džainologijos Instituto nariai antradienį su Popiežiškosios tarpreliginio dialogo Tarybos atstovais svarstė krikščionių ir džainistų bendradarbiavimą kūrinijos apsaugos sferoje, bendrą rūpinimąsi, kad žemė būtų visiems gyventi tinkama ir taikinga vieta ir išreikė viltį, kad krikščionių ir džainistų bendradarbiavimą būtų galima pratęsti su visais tikinčiaisiais ir geros valios žmonėmis. Dvišalio susitikimo, jau trečiojo nuo 1995 metų, tema buvo „Prižiūrėti Žemę – žmonijos šeimos namus“.

Džainologijos Institutas ir Popiežiškoji tarpreliginio dialogo Taryba po susitikimo paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame padrąsino puoselėti dar glaudesnį džainistų ir krikščionių bendradarbiavimą ypač tuose kraštuose, kur jų bendruomenės gyvena artimoje kaimynystėje, paragino ugdyti jaunąsias kartas, kad ne tik sąmoningai puoselėtų savąsias, bet ir pažintų bei gerbtų kitų tradicijas.

Susitikimo dalyviai aptarė džainistų nesmurto principą (Ahimsa) visų gyvybės formų atžvilgiu ir krikščionišką atjautą ir teisingumą vargšams ir silpniesiems (gailestingumą), paragindami atsakingai rūpintis žeme, gerbti gamtą, nepiktnaudžiauti resursais, mažinti išlaidumą, saugoti visas gyvybės formas ir rūpintis ateinančių kartų gerove.

Tarptautinio Džainologijos Instituto būstinė yra Londone. Institutas ir Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba užmezgė ryšius prieš trisdešimt metų, džainistų ir vietinių katalikų Bažnyčių ryšiai ypač stiprūs Indijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.