2016-06-01 15:45:00

Popiežiaus rekolekcijos kunigams. Tiesioginė transliacija ketvirtadienį


Prasidėjo Kunigų jubiliejus Romoje. Kunigų jubiliejaus dalyviai kelis kartus susitiks su popiežiumi Pranciškumi. Vienas iš svarbiausių susitikimų bus popiežius rekolekcijos kunigams ir seminaristams ketvirtadienį birželio 2 dieną. Popiežiaus rekolekcijas transliuos katalikų televizijos kanalai. Transliaciją bus galima žiūrėti ir Vatikano radijo svetainėje lt.radiovaticana.va.

Popiežiaus vedamos rekolekcijos tą pačią dieną įvyks trijose Romos bazilikose: Marijos Didžiojoje, Šv. Jono Laterane ir Šv. Pauliaus už Mūro. Šventasis Tėvas kiekvienoje jų skaitys po meditaciją 10, 12 ir 16 valandą Romos laiku. Vatikano Televizijos Centras popiežiaus meditacijas transliuos į kitas bazilikas susirinkusiems kunigams ir seminaristams. Tuos pačius vaizdus perduos katalikų televizijos kanalai visame pasaulyje, Gailestingumo jubiliejaus portalas im.va ir Vatikano radijas. Žiūrovai galės klausytis meditacijų originalia kalba (italų), arba rinktis vertimus į anglų, prancūzų, ispanų, portugalų, vokiečių ir lenkų kalbas.

Po trečiosios meditacijos kunigai aukos šv. Mišias trijose bazilikose ir kitose Romos bažnyčiose.

„Kunigas, pagal Gerojo Ganytojo pavyzdį, yra gailestingumo ir atjautos žmogus, jis artimas saviems žmonėms ir visų tarnas“ – ši popiežiaus mintis lydės visus Kunigų jubiliejaus susitikimus, taip pat kunigų katechezes paskirtose bažnyčiose. Kunigai ir seminaristai bažnyčiose galės pasirengti žengimui pro Vatikano bazilikos Šventąsias gailestingumo duris, atlikdami išpažintį ir adoruodami Švenčiausiąjį, o po piligrimystės dalyvaudami katechezėse ir Šv. Mišiose.

Katechezėms vadovaus Strasbūro vyskupas augziliaras Vincent Dollmann prancūziškai šv. Liudviko (San Luigi dei Francesi) bažnyčioje; Los Andželo vyskupas augziliaras Robert Barron angliškai Šv. Andriejaus (Sant’Andrea della Valle) bažnyčioje; kardinolas Gianfranco Ravasi, Popiežiškosios Kultūros tarybos pirmininkas, itališkai Švč. M. Marijos (Santa Maria in Vallicella) bažnyčioje; Krokuvos vyskupas augziliaras Grzegorz Rys Šv. Morkaus (S. Marco Evangelista al Campidoglio) bazilikoje; Rio de Ženeiro vyskupas augziliaras Paulo Cezar Šv. Monikos bažnyčioje; kardinolas Jose Luis Lacunza Maestroujaun, David vyskupas Panamoje, ispaniškai, Dvylikos Apaštalų bazilikoje ir arkivyskupas Georg Gänswein, Popiežiaus namų prefektas, vokiškai, Švč. Išganytojo (San Salvatore in Lauro) bazilikoje.

Kunigų jubiliejaus kulminacija bus Švenčiausiosios Jėzaus Širdies iškilmės Mišios su popiežiumi Pranciškumi Šv. Petro bazilikoje penktadienį, birželio 3 dieną. Mišių pradžia – 9.30 val. Mišiomis Šventasis Tėvas su Kunigų jubiliejaus dalyviais paminės Švenčiausiosios Jėzaus Širdies iškilmės įsteigimo 160-ąsias metines.

Į Romą jau atvyko per šešis tūkstančius kunigų ir seminaristų iš viso pasaulio. Tarp dalyvių yra ir keli kunigai iš Lietuvos, panorėję savo kunigystės šventimų trisdešimtąsias metines atšvęsti Romoje. Pasibaigus Kunigų jubiliejui Italijos sostinėje gyvenantis prel. Kazimieras Dobrovolskis švęs kunigystės 80 metinės. Jis buvo įšventintas kunigu Vilkaviškyje 1936 metų birželio 11 dieną. Prelato jubiliejaus Mišioms Popiežiškojoje Šv. Kazimiero Lietuvių Kolegijoje Romoje birželio 6 dieną vadovaus Kunigų kongregacijos prefektas kardinolas Beniamino Stella ir Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Turimomis žiniomis, prel. Kazimieras Dobrovolskis, einantis 105 metus, yra seniausias lietuvis kunigas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.