2016-06-01 15:43:00

Påven: ”Sann bön föds ur ett hjärta som omvänder sig från sina synder”


På onsdagen samlades återigen tiotusentals pilgrimer i solgasset på Petersplatsen för att lyssna till påven Franciskus katekesundervisning under den allmänna audiensen. Till de engelsktalande pilgrimerna sa påven Franciskus:

”Kära bröder och systrar, i vår fortsatta katekesundervisning under detta Barmhärtighetens Jubelår har vi nu kommit fram till liknelsen om farisén och tullindrivaren (Luk 18:9-14). Jesus ställer här arrogansen och självrättfärdigheten i fariséns bön i kontrast mot tullindrivarens ödmjuka insikt om sin egen syndfullhet och sitt behov utav Guds barmhärtighet. Sann bön föds ur ett hjärta som omvänder sig från sina synder och tillkortakommanden men som ändock ber om nåden att få leva det stora kärleksbudet gentemot Gud och sin nästa. Sannerligen, fariséns stolta förakt mot syndaren vid hans sida hindrar honom från att vara rättfärdig i Guds ögon. För att be väl så behöver vi därför se in i våra egna hjärtan och där, i ödmjuk tystnad, låta Herren tala till oss. Den uppriktighet och ödmjukhet som Gud ber oss om är nödvändig för att kunna ta emot hans barmhärtighet. Den saliga jungfru Maria är vår förebild för en sådan bön. I hennes Magnificat så säger hon att Gud har vänt sin blick till sina ringa tjänare och att han hör deras bön. Må hon, vår moder, hjälpa oss att be som vi borde.”
All the contents on this site are copyrighted ©.