2016-06-01 16:49:00

Öppna er själva och kyrkornas portar! - påven till diakonerna


Diakonernas jubelårsfirande avslutades på söndagen med en Mässa på Petersplatsen tillsammans med påven Franciskus. Till världens alla diakoner sa den helige fadern att de måste vara generösa med sina liv och med sin tid.

”En människa som tjänar kan inte försöka få så mycket fritid som möjligt,” sa påven. ”Han måste ge upp tanken på att vara herre över sin egen dag” eftersom han vet att hans tid ”inte är hans egen, utan en gåva från Gud som vi sedan ger tillbaka till Honom. Bara på detta sätt kommer den att bära frukt.”

Den 27-29 maj samlades diakoner från hela världen, tillsammans med de ständiga diakonernas familjer, för att fira Barmhärtighetens Jubelår tillsammans med påven Franciskus. I sin predikan under den Mässa som avslutade deras jubelårsfirande sa påven Franciskus att diakonerna måste vara goda och trogna tjänare. ”Den som tjänar är inte slav under sin egen agenda, men är alltid redo att ta hand om oförutsedda situationer. Han är alltid tillgänglig för sina bröder och systrar och är alltid redo för Guds ständiga överraskningar.”

Under sin predikan gjorde påven Franciskus även ett spontant tillägg när han uppmuntrade diakonerna att våga strunta i sina scheman. Han sa att han inte tycker om att de öppettider på kyrkportar och i församlingshem eftersom detta innebär att dörrarna inte alltid är öppna och att det alltså inte alltid finns en präst, diakon eller lekman i kyrkan för att välkomna människor.

”En tjänare,” sa påven Franciskus, ”vet hur han öppnar dörrarna till sin tid och till sitt inre rum för människorna runt honom. Detta gäller även för dem som knackar på dörren på obekväma tider även om det innebär att han får sluta med något som han tycker om att göra eller ge upp en del av sin välförtjänta vila.”

”Kära diakoner, om ni visar att ni är tillgängliga för andra så kommer er tjänst inte att leda till att ni tjänar er själva, utan att ni bär Evangeliets frukt,” avslutade påven Franciskus. 
All the contents on this site are copyrighted ©.