2016-05-31 16:17:00

Popiežiaus padėka kalėjimų kapelionams


Popiežius pasveikino kalėjimų kapelionus, dalyvaujančius europiniame susitikime Strasbūre. Šventojo Tėvo Pranciškaus linkėjimus ir palaiminimą laišku perdavė Popiežiaus Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin.

Popiežius meldžiasi kartu su visais tarnaujančiais kalėjimų bendruomenėms ir reiškia gilią padėką už jų pastangas ginti visų kalėjimuose esančių asmenų žmogaus orumą, parašė kardinolas Parolin. Tuo pat metu popiežius Pranciškus dėkoja kalėjimų kapelionams už pagalbą kaliniams vaisingai švęsti Jubiliejinius Gailestingumo metus.

Kardinolas priminė tai, ką parašė pats popiežius skelbdamas Gailestingumo jubiliejaus visuotinius atlaidus: „Kaliniai galės pelnyti atlaidus kalėjimo koplyčiose ir kaskart kai žengs pro celės duris, kreipdamiesi į Tėvą mintimis ar malda, tarsi žengtų pro Šventąsias duris, nes Dievo gailestingumas, galintis perkeisti žmonių širdis, taip pat grotas gali paversti laisvės patirtimi.“

Europos kalėjimų kapelionų susitikimas Europos Tarybos būstinėje Strasbūre prasidėjo pirmadienį, gegužės 30 ir tęsiasi iki birželio 1 dienos. Susitikimo tema: „Radikalizavimas kalėjimuose, pastoracinė vizija“. Kalėjimų kapelionų susitikimą surengė Europos vyskupų konferencijų taryba, Tarptautinė kalėjimų pastoracijos komisija ir Šventojo Sosto nuolatinė misija Europos Taryboje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.