2016-05-31 13:13:00

Popiežiaus homilija antradienio rytą. Džiaugsmas ir tarnavimas


„Jei išmoktume išeiti vienas kitą pasitikti, jei vienas kitam patarnautume – pasaulis pasikeistų“, - sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukodamas Mergelei Marijai skirtą gegužės mėnesį užbaigiančios Apsilankymo šventės Mišias.

Pradėdamas homiliją, popiežius priminė šios dienos pirmajame skaitinyje iš pranašo Sofonijo knygos nuskambėjusį kvietimą džiaugtis. „Susiraukę krikščionys, liūdni krikščionys – negražūs, - kalbėjo popiežius Pranciškus. Jie netikri, nepilni krikščionys. Jie mano esą krikščionys, tačiau iki buvimo krikščionimis jiems šio to trūksta. Krikščioniška žinia tai džiaugsmas. Ir tokią džiaugsmo atmosferą mums dovanoja šios dienos liturgija“.

Pereidamas prie šios dienos Evangelijos, kalbančios apie Marijos apsilankymą pas kūdikio besilaukiančią giminaitę, popiežius visų pirma atkreipė dėmesį į evangelisto pastabą, kad Marija „skubiai iškeliavo“. Bet ir ji pati buvo nėščia, o kelias tolimas ir pavojingas.

„Drąsi moteris. Bažnyčioje yra drąsių moterų – tokių, kaip Švenčiausioji Mergelė. Šios moterys rūpinasi šeimomis, auklėja vaikus, kelia sunkumus, skausmą, slaugo ligonius. Drąsios moterys, nedvejodamos skuba patarnauti. Tarnavimas – tai krikščionio bruožas. Kas gyvendamas netarnauja, to gyvenimas nepilnavertis. Tarnavimas ir džiaugsmas – tai krikščioniškos laikysenos, kurias noriu pabrėžti, - sakė Pranciškus. Tarnavimas teikia džiaugsmą. Visada reikia tarnauti.“

Toliau homilijoje popiežius kalbėjo apie Marijos ir jos giminaitės susitikimo momentą. „Susitikimas yra kitas krikščioniškasis ženklas. Žmogus, kuris sakosi esąs krikščionis, bet nemoka išeiti pasitikti kito žmogaus, nėra tikras krikščionis. Tarnauti kitam žmogui, su juo susitikti neįmanoma neišėjus iš savęs. Reikia išeiti, kad galėtume tarnauti, kad sutiktume, apkabintume kitą žmogų. Šiame Marijos tarnavime, šiame susitikime išsipildo Viešpaties duotas pažadas. „Viešpats yra tavyje“ – girdėjome pirmajame Mišių skaitinyje. Viešpats yra tarnavime. Viešpats yra susitikime.“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.