2016-05-31 17:31:00

Kun. Thomas Rosica CSB. Katalikai žiniasklaidoje neturi tapti „šventais baudėjais“


Vienas iš turinčių didžiausią patirtį komunikacijos srityje katalikų pasaulyje neabejotinai yra kun. Thomas Rosica CSB, keliolika metų vadovaujantis „Salt and Light“ katalikiškam televizijos tinklui, kuris įsikūręs Kanadoje, tačiau transliuoja ir kitose šalyse. Jis taip pat produktyvus rašytojas, apžvalgininkas, be kitų dalykų, dirbęs komunikacijos ekspertu ir Vatikane.

Siūlome jo keletą minčių apie katalikišką žiniasklaidą, kurias jis išdėstė gegužės 11 dieną, priimdamas Bruklino vyskupijos, Jungtinėse Valstijose, apdovanojimą už nuopelnus komunikacijai.

Savo pastabas kun. Thomas Rosica susiejo su Pranciškaus pontifikato metu daug kartų išsakytu prašymu ir drąsinimu katalikų bendruomenei keistis: kalbama ne tiek apie doktriną, kiek apie savo būdą išgyventi tikėjimą, būdą žvelgti į kitus žmones. Nebūti paniurusiems, pasklendusiems nostalgijoje, nuoskaudose, žmonių skirstyme. Popiežius Pranciškus nuolatos primena, kad būti katalikais nėra tai, katalikiška moralė negali būti susiaurinta iki „karštų“ moralinių klausimų, ji yra daugiau, ji atvira vilčiai.

Dar ir dar kartą per trejus pastaruosius metus Pranciškus mums primindavo apie dialogo būtinybę su kitais, ir tai labai svarbi mūsų misijos dalis katalikiškos žiniasklaidos ir televizijos lauke. Kiekvienas iš mūsų yra kviečiamas būti taikdariu, vienijančiu, o ne skaidančiu, tirpdančiu neapykantą, o ne ją kurstančiu, atveriančiu dialogo kelius, o ne statančiu naujas sienas, - sakė Rosica. Dialogas yra krikščionims derantis santykių su kitais metodas. Tik ar mes, klausė pranešėjas, norėsime prisidėti prie pasmerkimų, kerštingumo, pasidalijimų ir neapykantos, kurių netrūksta įvairiose pasaulio dalyse?

Pasak jo, Pranciškus, kalbėdamas apie dialogą, neišsižada tiesos skelbimo ir blogio įvardijimo ar pasmerkimo. Tačiau jis sugeba apie tai šnekėti taip, kad klausytojas suvokia, jog ne kritika ar neigimas yra svarbiausias jo ar visos Bažnyčioje mokyme, bet užuojauta, gailestingumas, meilė.

Vienas iš mėgiamiausių Pranciškaus įvaizdžių yra Bažnyčia kaip „lauko ligoninė“, kurioje žmonės gydomi, gelbėjami, sulaukia užuojautos ir supratimo. Bažnyčia ir katalikiška žiniasklaida neturi elgtis tarp „tvirtovė apsuptyje“.

Internetinė žiniasklaida gali tapti „žudikiška“ – be atsakomybės, be etikos, ji netgi gali būti paversta tarptautiniu masinio naikinimo ginklu, ji gali būti panaudota apkalboms, reputacijos sunaikinimui, sukrečiančiam visą žmogaus gyvenimą. Mūsų katalikiški blogai, anot Rosica, neturi tapti įrankiais „prieš visus ir viską“, patiems autoriams vardan tikėjimo gynimo tampant „šventais baudėjais“. Tiesa, kad skaitmeninė erdvė yra milžiniškas kovos laukas krikščionims, tačiau kova iš tiesų laimima tada, kai padedama žmogui išgyti, atsiversti, pažinti krikščioniškąjį lobyną, o ne sėjant dar didesnį pasidalijimą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.