2016-05-31 16:47:00

Ekumeninė vaikų malda už Sirijos taiką


Popiežius Pranciškus neseniai perdavė Sirijos vaikų kvietimą viso pasaulio vaikams kartu su jais melstis už taiką. Sirijos vaikų maldos akcija už taiką rengiama jau šį trečiadienį, birželio 1-ąją, kai minima Tarptautinė vaiko diena. Tarptautinės katalikiškos labdaros organizacijos „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ iniciatyva rengiamą specialią maldos dieną už Sirijos taiką ir vaikus parėmė Sirijos katalikų ir ortodoksų Bažnyčios.

Labdaros organizacija praneša, kad trečiadienį  šimtai Sirijos krikščionių vaikų dalyvaus procesijose už taiką ir kituose dienai skirtuose renginiuose  pagrindiniuose Sirijos miestuose: sostinėje Damaske, Alepe, Homse, Tartuse ir Marmartite. Sirijos katalikų ir ortodoksų Bažnyčių vadovai pasiūlė viso pasaulio krikščionims paremti vaikų taikos akciją maldos vienybėje.

Taikos akcijos globėju parinktas Kūdikėlis Jėzus, pagal Prahos kūdikėlio atvaizdą, kuriame Jėzus vaizduojamas kaip valdovas, viena ranka laikantis pasaulio gaublį, o kita jį laiminantis.

Sirijos katalikų ir ortodoksų Bažnyčių vadovai pareiškime priminė, kad baisus karas Sirijoje jau daugiau kaip penkerius metus žeidžia, traumuoja ir žudo jos vaikus, kvietė melsti Kristų, visatos valdovą, kad kaip kūdikis savo motinos rankose laiminantis visą pasaulį palaimintų taip pat Sirijos vaikučius. Prašykime, kad Jėzus, vienintelis galintis suteikti taikos malonę, apgintų ir išgelbėtų šio krašto vaikus, parašė Sirijos katalikų ir ortodoksų Bažnyčių vadovai.

Alepo chaldėjų katalikų vyskupas ir Sirijos Caritas pirmininkas vysk. Antoine Audo, sekmadienį per Vatikano radiją pasakė, kad vaikai iš tikrųjų yra Sirijos išgyvenamos dramos širdyje, nes yra visos Sirijos krikščionybės ir visų jos Bažnyčių ateitis. Anot ganytojo, reikšminga ir tai, kad taikos akcija yra ekumeninio pobūdžio gestas, apjungiantis visas krikščioniškas konfesijas.

Vaikų padėtis Sirijoje yra apgailėtinai sunki. Šiuo metu, pasakojo ganytojas, daugiau kaip du su puse milijono Sirijos vaikų negali lankyti mokyklos, Alepe daugelis jų vaikštinėja po miestą basi, išalkę ir be perspektyvų. Visaip žeidžiamas jų orumas, siekiant naudos ir pelno. Popiežius Pranciškus kviečia dėmesį skirti silpniausiems visuomenės nariams. Tai žadina Sirijos krikščionių viltį, pasakė Alepo ganytojas. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.