2016-05-30 16:28:00

Gailestingumo metai. Kunigų jubiliejus


Birželio 1-3 dienomis Šventųjų Gailestingumo metų kalendoriuje bus švenčiamos kunigų dienos. Šia proga Romoje laukiama tūkstančių kunigų iš viso pasaulio.

Pirmąją dieną, trečiadienį, birželio 1-ąją, jubiliejinėse bažnyčiose Romos centre vyks Švenčiausiojo Sakramento  adoracija, kunigų jubiliejaus dalyviai galės atlikti išpažintį ir, po pietų, pro Šventąsias duris įžengs į Šv. Petro baziliką. Pavakare Romos centro bažnyčiose vyks katechezės ir bus aukojamos Mišios italų, anglų, ispanų, portugalų, vokiečių ir lenkų kalbomis.

Antrąją dieną, ketvirtadienį, kunigai dalyvaus rekolekcijose, kurioms vadovaus popiežius Pranciškus. Rekolekcijas sudarys trys meditacijos, kurių pirmai 10 val. popiežius vadovaus Laterano Šv. Jono bazilikoje; antrai – vidudienį Didžiojoje Švč. M. Marijos bazilikoje ir trečiai – 16 val. Šv. Pauliaus bazilikoje.

Svarbiausias ir kunigų jubiliejų užbaigiantis įvykis bus Mišios, kurioms popiežius Pranciškus vadovaus Šv. Petro aikštėje penktadienio, birželio 3 d. rytą. Ta pačia proga bus taip pat minima šia dieną švenčiamos Švenčiausiosios Jėzaus Širdies šventės 160 metų sukaktis. Šią šventę, kasmet minimą savaitės po Devintinių penktadienį, 1856 m. įvedė popiežius Pijus IX.

Švenčiausiosios Jėzaus Širdies šventės dieną kasmet meldžiamasi už šventus kunigus. Jau daugiau kaip prieš du dešimtmečius, 1995 m. popiežius Jonas Paulius II į kasmetinių minėjimų kalendorių įvedė Pasaulinę maldų už šventus kunigus dieną.

Kviesdamas melstis už kunigus, šventasis popiežius Jonas Paulius II priminė, kad kunigystė nėra profesija, kad kunigas ne atlieka kunigo pareigas, bet kunigas “yra” kunigas. Nuo šventimų akimirkos jis yra “alter Christus” – kitas, antras Kristus ir savo tarnystę atlieka ne iš savęs, bet “in persona Christi”, tai yra ne tik Kristaus vardu, bet per jį veikiant pačiam Kristui.

Žinoma, pats kunigystės sakramentas neapsaugo kunigo nuo žmogiško silpnumo ir nuo suklupimų bei nuodėmių. Dėl to reikalinga visos Bažnyčios malda, kad kunigai mylėtų Kristų, juo sektų kiekvieną gyvenimo akimirką, kad kiekvieno kunigo širdis turi būti panaši į Švenčiausiąją Jėzaus Širdį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.