2016-05-27 16:50:00

Popiežius: Artimo meilė – daugiau nei filantropija


Penktadienį popiežius Pranciškus susitiko su Italijoje devynioliktajame amžiuje įkurtos Mažųjų Dievo apvaizdos darbų kongregacijos nariais, susirinkusiais į savo generalinę kapitulą. Paprastai ši vienuolija vadinama Don Orione kongregacija, pagal steigėjo kunigo šv. Aloyzo Orione pavardę.

„Esate pašaukti ir pašvęsti Dievui, - sakė popiežius Don Orione kongregacijos nariams, -  tad visada būkite su Jėzumi, tarnaukite jam vargšuose ir visuomenės atstumtuosiuose.  Juose jūs prisiliečiate prie Kristaus kūno ir jam tarnaujate, ugdote savo vienybę su Juo, dėl to saugokitės, kad jūsų tikėjimas nevirstų ideologija, artimo meilė nevirstų tik filantropija, o Bažnyčia netaptų nevyriausybine organizacija. Labai reikia kunigų, kurie nesiribotų vien labdaringa veikla, kuri pati savaime yra labai reikalinga, bet, kad kiekvienam žmogui, taip pat ir labiausiai nutolusiems, neštų Kristaus meilės kvapą. Neišleiskite iš akių Bažnyčios ir savo kongregacijos, kuri jums turi būti tarsi „paskutinės vakarienės menė“, bet kartu sugebėkite ir išeiti, visiems skelbti Dievo gailestingumą“.

Popiežius ragino kongregacijos narius rūpintis savo narių dvasiniu ugdymu, nes „šventas ir laimingas vienuolis savo pavyzdžiu sužadina naujų pašaukimų“. Galiausiai popiežius taip pat ir šios kongregacijos narius prašė, kad jie malda palydėtų jo vykdomą Petro tarnystę. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.