2016-05-26 13:47:00

Popiežius pasveikino šimtąsias vokiečių „Katholikentag“


Leipcige trečiadienį prasidėjo šimtosios vokiečių katalikų dienos „Katholikentag“. Jas atidarė popiežiaus Pranciškaus video žinia, kurios Leipcigo turgaus aikštėje klausėsi per trisdešimt tūkstančių žmonių. Šimtųjų „Katholikentag“, rengiamų kas dveji metai, tema: „Štai žmogus!“. Popiežius video žinioje į vokiečius katalikus kreipėsi vokiečių kalba, pasidžiaugė katalikų santykiais su kitų konfesijų krikščionimis, kvietė per Išpažintį leistis būti paliestais Dievo gailestingumo ir liudyti Kristų konkrečiu įsipareigojimu vardan silpnųjų ir stokojančiųjų.

Jūs taip gausiai susirinkote į „Katholikentag“ norėdami visiems Leipcige ir visoje Vokietijoje parodyti, kad gyvenate Evangelijos džiaugsmu. Pasirinkta katalikų dienų tema „Štai žmogus!“ rodo, kad jums svarbu ne darymas ar išorinis pasisekimas, o gebėjimas sustojus atidžiai stebėti žmonių poreikius ir pasistengti suteikti tai, ko jiems trūksta. Kaip jau rašė savo enciklikoje „Laudato si“, Šventasis Tėvas priminė, jog reikia skirti laiko giedrai darnai su pasauliu ir su kūrinija atgauti, o taip pat su Kūrėju (225). Pasistenkime labiau pasitikėti Dievu. Tuomet pastebėsime, kad Jis mums trokšta gero. Jis nori kad būtume laimingi, kupini džiaugsmo ir ramybės. Pasitikėjimas Dievu taip pat veikia mūsų pačių gailestingumą. Popiežius priminė ir Gailestingumo metų bulės „Misericordiae vultus“ žodžius: „Kaip Jis gailestingas, taip pat mes pašaukti būti gailestingais. Kaip myli Tėvas, taip myli ir jo vaikai. Kaip Jis yra gailestingas, lygiai taip ir mes pašaukti būti vienas kitam gailestingi“ (9).

Mes savo visuomenėje labai dažnai sutinkame prislėgtus žmones. Matome ką kiti mano apie jų gyvenimo vertę ir kaip stengiasi, kad senatvėje ar ligoje greitai numirtų. Matome kaip žmonės kompromituojami, blaškomi iš vienur į kitur, kaip atimamas orumas vien todėl, kad neturi darbo arba yra pabėgėliai. Juose matome kenčiantį ir kankinamą Jėzų, žvelgiantį į visą supančio blogio ir nežmoniškumo gylį, dėl kurio žmogus šiame pasaulyje kenčia ir verčia kitus kentėti.

Trokštu, sakė video žinioje popiežius Pranciškus, kad visi susirinkusieji Leipcige ir visi Vokietijos tikintieji savo gyvenimuose vis daugiau vietos suteiktų vargšų ir prislėgtųjų balsui. Palaikykite vieni kitus dalydamiesi patirtimis ir idėjomis apie tai, kaip atnešti žmonėms Kristaus Gerąją Naujieną. Šaukimės Šventosios Dvasios, kad padrąsintų ir sustiprintų pasiryžimą būti liudytojais tos vilties, kuri yra Dievas visai žmonijai.

Popiežius Pranciškus video žinią vokiečių katalikų dienos dalyviams užbaigė prašymu, kad melstųsi ir už jį, savo ruožtu palaimino visus „Katholikentag“, džiaugsmą ir viltį teikiančios tikėjimo šventės, dalyvius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.