2016-05-26 18:45:00

Papa Franjo: Patnja se ne uklanja ubijajući osobu koja pati


Treba širiti pojam znanosti koja se stavlja u službu, a ne koja radi selekciju – istaknuo je Papa u poruci, koju je potpisao njegov državni tajnik kardinal Pietro Parolin, upućenoj sudionicima skupa održanoga 25. svibnja, koji je organizirala poliklinika Gemelli iz Rima, o temi „Čuvati život: Perinatalni hospicij, znanstveni, etički i ljudski odgovor na prenatalnu dijagnozu“.

Život trebamo štititi hrabro i s ljubavlju

Papa Franjo je pozvao na svakodnevno zauzimanje u ostvarivanju Božjega nauma o životu, koji valja štititi hrabro i s ljubavlju, u znaku blizine, i udaljavajući se od kulture odbacivanja koja predlaže samo putove smrti, u uvjerenju da se patnja uklanja ubijajući onoga tko trpi. Sveti Otac je također izrazio nadu da će se postići novi ciljevi u služenju osobi i u napretku medicinske znanosti, u stalnoj povezanosti s neprolaznim ljudskim i kršćanskim vrijednostima, i u nastojanju da se u najvećoj ljubavi odgovori na veliko siromaštvo kao što je stanje djeteta s teškim bolestima.

Perinatalni hospicij bolnice Gemelli

U svojemu je pak izlaganju na skupu, msgr. Claudio Giuliodori, glavni crkveni asistent Katoličkoga sveučilišta Presvetoga Srca, istaknuo da pred kulturom i zdravstvenom praksom koje su krenule prečicama napuštanja najslabijih osoba i njihovih obitelji, perinatalni hospicij bolnice Gemelli želi biti snažna i hrabra nazočnost, visokoga znanstvenog profila, s jasnim etičkim i ljudskim pristupom problemima onih koji se imaju roditi, kao i njihovih obitelji.

Svjedoci smo opsesivnih nastojanja stvaranja života

Pod pritiskom novih i većih znanstvenih spoznaja, i posebice sve istančanijih reproduktivnih tehnologija, danas smo, – napomenuo je msgr. Giuliodori – s jedne strane, svjedoci opsesivnih nastojanja u stvaranju života, stvarajući ga po svaku cijenu i na bilo koji način, bez ikakvoga obzira prema dostojanstvu žene, i ponajviše, prema pravima djeteta koje se ima roditi, a koje je svedeno na biološki proizvod koji valja podvrgnuti svim kvalitativnim selekcijama koje se primjenjuju u proizvodnji potrošnih dobara.

Dijete koje se ima roditi izjednačeno s proizvodom

S druge pak strane, upravo zato što je izjednačeno s proizvodom, smatra se da se od njega može činiti sve što se želi, bez razbora. Prodorni refren koji uzdiže i apsolutizira potvrđivanje pojedinačnih prava često se rabi kao kulturno i zakonodavno sredstvo za odobravanje svakog oblika medicinske prakse koja želju za očinstvom i majčinstvom pretvara u pravo koje valja udovoljiti bez ikakve odgode.

Čovjek se stavio na mjesto Boga

Tako se opravdava oplodnja 'in vitro', stvaranje embrija u laboratoriju i njihovo zamrzavanje, selektivno uništavanje nakon usađivanja, prekid trudnoće iz bilo kojeg razloga i na najmanju, često i neutemeljenu, sumnju da bi moglo biti komplikacija – istaknuo je msgr. Giuliodori. Čovjek se stavio na mjesto Boga – dodao je – učinio se gospodinom i gospodarom života, te prema trenutnim zahtjevima odlučuje tko ima pravo na život, a tko ne, ne pitajući se više što je dobro, a što loše, što je pravedno ili nepravedno, istinito ili lažno.

'Terapeutsko rješenje'

Riječ je – kako je rekao msgr. Giuliodori – o stanju koje čini slabim dijete koje se treba roditi, ali i roditelje, posebice kada se nađu pred zdravstvenim sustavom koji je odlučno krenuo putom eugenetskoga odabira, i koji kao 'terapeutsko rješenje' predlaže ubijanje nedužnoga stvorenja, čija je krivnja samo ta da su joj još više potrebni skrb i ljubav roditelja, te znanstveno i brižno posvećivanje liječnika. Monsinjor je pritom istaknuo hipokriziju i proturječnost izraza 'terapeutsko rješenje'.

Namjerno ubijeni život ostavlja prazninu i ranu

Ako se pojave problemi tijekom trudnoće, roditelji se često moraju sami suočiti s problemom kako preuzeti na sebe eventualne kritične situacije ili najavljene malformacije – primijetio je msgr. Giuliodori. Napast da se odbaci taj život koji je slab, ili koji ne bi preživio nakon rođenja, može biti velika, i postaje gotovo nesavladiva kada ju se prikaže kao 'terapeutsko rješenje', a koje često preporučuju sami liječnici. Ali, na taj se način na patnju dodaje nova patnja, i nikako se ne rješava problem, jer svaki namjerno ubijeni život uvijek ostavlja prazninu i ranu – istaknuo je msgr. Giuliodori. 
All the contents on this site are copyrighted ©.