2016-05-24 16:21:00

Vatikane pristatytas Pasaulinis šeimų susitikimas Dubline 2018 metais


Devintasis Pasaulinis šeimų susitikimas tema „Šeimos Evangelija, pasaulio džiaugsmas“ įvyks Dubline 2018 metų rugpjūčio 22-26 dienomis. Popiežiškosios Šeimos tarybos pirmininkas ir pagrindinis susitikimo organizatorius arkivyskupas Vincenzo Paglia pristatymo spaudos konferencijoje atkreipė dėmesį, kad tai bus pirmas pasaulinis šeimų susitikimas po dviejų Vyskupų sinodo asamblėjų apie šeimą, kurių darbus popiežius užbaigė Apaštališkuoju paraginimu „Amoris laetitia“. Šis posinodinis paraginimas dabar įgyja naują prasmę kaip pagrindinis parengiamasis Pasaulinio šeimų susitikimo Dubline dokumentas ir susitikimo programa. Arkivyskupas Paglia sakė, kad posinodinis paraginimas šeimoms „Amoris laetitia“ yra kvietimas ne tik atnaujinti šeimų pastoraciją visame pasaulyje, bet naujai patirti Bažnyčią, kad būtų įgyvendinta meilė leidžianti Dievo tautos, šeimų ir visuomenės gyvenimą paversti palaima.

Būsimą šeimų susitikimą pristatė ir pagrindinis jo šeimininkas, Dublino arkivyskupas Diarmuid Martin, pasak kurio susitikimas Dubline nebus izoliuotas įvykis, o yra dalis popiežiaus Pranciškaus nuo pat pontifikato pradžios pradėto šeimų didesnio vertinimo ir drąsinimo, palydėjimo ir skatinimo proceso. Susitikimas įvyks Dubline, tačiau jis yra visos visuotinės Bažnyčios gyvenimo įvykis. Bus rengiamasi katechezėmis, kurios Airijoje vyks 2017 metais. Arkivyskupas neatmetė galimybės, kad šiomis katechezėmis bus galima pasidalinti su Bažnyčios bendruomenėmis visame pasaulyje, o ypač Europoje, kurios tikinčiųjų visuomenei yra iškilę daug panašių iššūkių. Dublino katalikų ganytojas išreiškė viltį, kad taip pat pasirengimas šeimų susitikimui vyks pasauliniu mastu.

Arkivyskupas Martin sakė, jog Vyskupų sinodas atkreipė dėmesį į nepamainomą šeimų vaidmenį atnaujinant ir perduodant tikėjimą būsimoms kartoms. Šeimos tai daro aktyviai dalyvaudamos Bažnyčios tarnystėje, o ypač būdamos nuosekliomis kasdieniame gyvenime ir namuose. Sutuoktiniai liudija Dievo meilę savo meile vienas kitam ir rūpindamiesi vaikais bei juos ugdydami. Todėl Pasaulinis šeimų susitikimas Dubline turi būti proga padrąsinti ir palaikyti šias savo pašaukimą vykdančias šeimas.

Bažnyčia pašaukta naujai palydėti šeimas ir padėti joms giliau išgyventi šeimos Evangelijos džiaugsmą santuokos ir šeimos kultūros kaitos akivaizdoje. Taip pat svarbu, kad Bažnyčia ir visuomenė padėtų šeimoms pilniau išgyventi Evangelijos džiaugsmą skatindamos šeimą remiančias politines, socialines ir ekonomines priemones, šalindamos jas slegiančias naštas.

Popiežiškosios Šeimos tarybos pirmininkas arkivysk. Paglia pristatymo spaudos konferencijoje pranešė, kad Airijos parapijose 2017 metais vyksiančių pasirengimo katechezių tekstus, parengtus pagal posinodinį Apaštališkąjį paraginimą „Amoris laetitia“, Popiežiškoji Šeimos taryba išplatins visose pasaulio vyskupijose. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.