2016-05-24 16:58:00

Tūkstančiai Kinijos katalikų lanko Šešano Marijos šventovę


Gegužės 24-ąją švenčiama Marijos – Krikščionių pagalbos šventė minima kaip viso pasaulio katalikų solidarumo su Kinijos katalikais diena. Šią dieną daug žmonių susirenka melstis į pagrindinę Marijos šventovę Kinijoje – Šešano mažąją baziliką, šalia Šanchajaus. Antradienį tūkstančiai žmonių dalyvavo Marijos – Krikščionių pagalbos šventės Mišiose.

Šešano šventovę maldininkai gausiai lanko visą Marijai skirtą gegužės mėnesį. Anksčiau Kinijos valdžia leisdavo organizuotoms maldininkų grupėms į Šešano šventovę keliauti tik iš Šanchajaus vyskupijos. Dabar suvaržymai jau panaikinti ir į pagrindinę Marijos šventovę keliauja piligrimai iš visos Kinijos. Šiemet nuo gegužės mėnesio pradžios kiekvieną dieną į Šešaną atkeliaudavo vidutiniškai po tūkstantį piligrimų – nuo mažų, vos kelių žmonių grupių, iki didelių diecezinių piligriminių grupių po pora tūkstančių žmonių.

Kasmetinę maldos ir solidarumo su Kinijos katalikais dieną įvedė popiežius Benediktas XVI. 2007 m. jis paskelbė laišką Kinijos katalikams, kuriame reikšdamas jiems visos Bažnyčios solidarumą, pakvietė viso pasaulio katalikus kasmet gegužės 24 d. melstis už tikėjimo brolius ir seseris Kinijoje.

Šią dieną už Kinijos katalikus meldėsi ir popiežius Pranciškus, jų intencija antradienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos koplyčioje. Kinijos katalikus ir solidarumo su jais dieną Šventasis Tėvas paminėjo ir savo kalboje praėjusio sekmadienio vidudienį. Priminęs gegužės 24-ąją minimą maldos už Kinijos katalikus dieną, popiežius Pranciškus sekmadienį kalbėjo: „Prašykime Švenčiausiąją Mergelę – Krikščionių pagalbą, kad padėtų savo vaikams Kinijoje kiekvienoje gyvenimo situacijoje atpažinti visus priimančios gailestingos Dievo meilės ženklus. Šventaisiais Gailestingumo metais Kinijos katalikai, kartu su kitų kilnių religinių tradicijų sekėjais, teliudija meilę ir susitaikinimą. Šitaip jie prisidės prie tikrosios susitikimo ir darnos kultūros ugdymo visoje visuomenėje. Tos darnos, kurią taip labai brangina kinų kultūra“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.