2016-05-24 13:17:00

Popiežius: Šventumas – kelionė Dievo akivaizdoje


Antradienio rytą pradėdamas Šv. Mortos namų koplyčioje aukotas Mišias, popiežius priminė, kad šią dieną, gegužės 24-ąją, kasmet ypatingai meldžiamasi už katalikus Kinijoje. „Aukoju šias Mišias už visus kinus, už tą didžiąją šalį, kad Viešpats laimintų Kiniją“, sakė Pranciškus.

Pirmajame Mišių skaitinyje šiandien girdėjome apaštalo šv. Petro pirmojo laiško ištrauką: „Šventas yra tasai, kuris jus pašaukė, tad ir jūs patys tapkite šventi visu savo elgesiu“. Komentuodamas šią mintį Mišių homilijoje, popiežius sakė, kad eiti šventumo keliu reikia drąsos, reikia pasiryžimo, mūsų pastangų, bet taip pat reikia ir vilties, o labiau už viską reikia Dievo malonės.

„Kelionė. Šventumas tai kelias, - sakė popiežius. Šventumo neįmanoma nei nusipirkti, nei parduoti. Neįmanoma jo ir padovanoti. Šventumas tai kelias Dievo akivaizdoje, kuriuo aš turiu eiti. Niekas kitas negali juo eiti mano vardu. Aš galiu melstis už kitą žmogų, kad jis būtų šventas, tačiau eiti šventumo keliu turi jis pats, ne kas kitas. Reikia keliauti Dievo akivaizdoje ir būti nepriekaištingam“.

„Šventumo negalime pasiekti vien savo jėgomis, - sakė popiežius. Šventumas  yra malonė. Turime Dievą prašyti malonės būti gerais žmonėmis, būti šventais, žingsnis po žingsnio eiti pirmyn šventumo keliu. Turime drąsiai eiti šventumo keliu. Šioje kelionėje reikalinga drąsa, reikalinga viltis, reikalingas mūsų atvirumas malonei. Kelionėje reikia vilties. Labai gražiai apie tai kalbama Laiško žydams vienuoliktajame skyriuje. Pasiskaitykite. Ten kalbama apie mūsų protėvių kelionę. Apie tai kaip Dievas juos pirmus pašaukė ir kaip jie keliavo pirmyn. Apie mūsų tėvą Abraomą sakoma, kad jis išėjo nežinodamas, kur eina, bet ėjo su viltimi.“

Popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į vieną antradienio Mišių pirmajame skaitinyje girdėtos šv. Petro pirmojo laiško ištraukos detalę. Petras ragina „nepasiduoti savo neišmaningumo laikų aistroms“, keisti širdį, atsiversti.

„Atsiversti kiekvieną dieną. ‘Bet, tėve, atsivertimas tai atgaila, tai savęs plakimas’. Ne, ne. Reikia mažų atsivertimų. Jei tu sugebėsi blogai nekalbėti apie kitą žmogų, jau būsi kelyje, vedančiame į šventumą. Reikia mažų dalykų. Kai nori kritikuoti kaimyną ar bendradarbį, prisikąsk liežuvį. Liežuvis tau galbūt ištins, bet tavo siela bus šventesnė, eis šventumo keliu. Iš tiesų tai juk nieko didelio, jokių didelių apsimarinimų, paprasti dalykai. Niekada negrįžk atgalios, visada eik pirmyn. Tvirtai.“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.