2016-05-23 16:29:00

Påven tog emot storimamen för al-Azhar universitetet i Egypten


På måndagen tog påven Franciskus emot al-Azhar universitetets storimam Ahmad Muhammad Al-Tayyib under en privat audiens i det apostoliska palatset. Al-Azhar är det egyptiska universitet som anses vara den mest auktoritativa teologisk-akademiska institution för sunniislam.

I meddelandet från Vatikanens pressrum läser vi att kardinal Tauran, ordförande vid det Påvliga rådet för interreligiös dialog följde med storimamen till påven, liksom rådets sekreterare Msgr. Miguel Ángel Ayuso Guixot.

I det hjärtliga samtalet som pågick i 30 minuter lyfte påven och storimamen fram den stora betydelsen av detta första möte inom ramen för dialog mellan den katolska kyrkan och islam. Sedan talade de huvudsakligen om den gemensamma uppgiften som trosledare och troende i de stora religionerna har, att främja fred i världen, och fördöma våld och terrorism. De talade även om de kristnas situation i Mellanöstern, om konflikter och spänningar, och deras beskydd.

Påven gav storimamen en medaljong med en olivkvist på som tecken på fred, och en kopia av sin bok Laudato Si’. Efter samtalet med påven ägde ytterligare ett samtal rum i det Apostoliska palatset, mellan storimamen, hans delegation och kardinal Tauran samt Msgr. Guixot Ayuso, från det Påvliga rådet för interreligiös dialog.

I storimamens delegation ingick: Prof. Abbas Shouman, undersekreterare vid Al-Azhar; Prof. Mahmaoud Hamdi Zakzouk, medlem i Seniorrådet för Al-Azhar och föreståndare vid centrat för dialog på universitetet; Domare Mohamed Mahmoud Abdel Salam, storimamens rådgivare; Prof. Mohie Afifi Afifi Ahmed, generalsekreterare för Islamisk forsknings akademi; Ambassadör Mahmoud Abdel Gawad, storimamens diplomatiska rådgivare; Tamer Tawfik, Director; och Ahmad Alshourbagy, andre sekreterare. Delegationen åtföljdes av Egyptens ambassadör vid den Heliga stolen, Hatem Seif Elnasr.

 
All the contents on this site are copyrighted ©.